Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Populärkultur i hemmet

Skapad 2019-08-30 08:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Slöjd
Nu är det dags för att göra ert sista arbete i trä-och metallslöjden på högstadiet. Projektet heter populärkultur i hemmet och involverar att ni ska slöjda fram ett föremål som man kan använda i hemmet vilket har en koppling till en populärkultur. Meningen med arbetet är att ni ska få möjligheten att tolka ett kulturellt uttryck som ni sedan implementerar på ert slöjdalster.

Innehåll

Under detta projektet kommer du att få välja relativt fritt vad du ska arbeta med. Men en begränsning som finns i uppgiften är att ni måste använda en sammanfogningsteknik som exempelvis pluggning, sinkning eller tapp och tapphål. 

 

Arbetsgången ser ut som följande:

 

Uppstart, genomgång av sal, verktyg och material.

 

Planering utav arbeten, som innehåller idéutveckling, skissning, ritning, materialplanering och problemlösning.

 

Eget arbete, ni får arbeta på i slöjdsalen efter bästa förmåga.

 

Utvärdering, när du är klar med ditt arbete är det viktigt med en utvärdering där du förklarar arbetsprocessen samt att du motiverar och analyserar dina beslut och prestationer

Uppgifter

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering populärkultur i hemmet - Årskurs 9

 • Utvärdering till Populärkultur i hemmet

 • Utvärdering Populärkultur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Populärkultur i hemmet- Åk 9

Lägre nivå
------------------->
Högre nivå
Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. På en grundläggande nivå koppla arbetets utseende till en populärkultur i dagens samhälle
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. På ett tydligt sätt koppla utseendet av arbetet till en populärkultur i dagens samhälle, genom att större delar av arbetet kopplas till populärkulturen.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. På ett utvecklat sätt integrera en populärkultur till slöjdarbetet, där populärkulturen genomsyrar arbetets helhet.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: