Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - samhällskunskap åk 7

Skapad 2019-08-30 08:17 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
”Undervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna både kunskaper och färdigheter så att de kan fungera som aktiva medborgare nu och i framtiden i ett samhälle under snabb förändring”

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med under perioden?
 • Massor av media
 • Lag och rätt (eventuellt demokrati och diktatur)
 • Pengar i din vardag
Varför ska vi jobba med detta?
I kursplanen står det att du som elev ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Hur ska vi arbeta med detta?
 • Powerpoint i massmedia/massmedia, lag och rätt och pengar i din vardag.
 • Träna på olika begrepp (utveckla ämnesspråket)
 • Arbeta i olika häften (träna på begreppen i olika sammanhang)
 • Se kortare filmer om respektive ämnen.
 • Prov/redovisning i media/massmedia och lag och rätt.
Vad kommer jag bedöma?
 • Dina kunskaper i media/massmedia, lag och rätt och pengar i din vardag
 • Din förmåga att använda begrepp i olika sammanhang
 • Din förmåga att undersöka och beskriva olika strukturer.
 • Din förmåga att diskutera hur samhället och människorna påverkar varandra.
Filmer Massmedia

 

Filmer "Lag och rätt"

 

Filmer "pengar i din vardag"

Uppgifter

 • Powerpoint "massmedia"

 • Powerpoint "Lag och rätt"

 • Powerpoint "Dina pengar"

Matriser

Sh
Planering - samhällskunskap åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer (mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska)
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska)
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer (mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska)
Ny aspekt
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka och beskriva hur mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur mediala, rättsliga, sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturer hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra.
Ny aspekt
Diskutera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: