Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 3 - franska

Skapad 2019-08-30 08:38 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Ämne: Moderna språk Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

följande:

 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.

 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kursinnehåll
Kommunikationens innehåll

 

• Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och

aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.

 

• Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Reception (höra och läsa)

 

• Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och olika typer av texter.Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.

 

• Berättelser, filmer, sånger och dikter.

 

• Enkel sakprosa av olika slag, till exempel nyheter.

 

• Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

 

• Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta

språkliga uttryck.

 

• Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.

 

Produktion och interaktion

 

• Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner,

samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.

 

• Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och

förklaringar.

 

• Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till

interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och

grammatiska strukturer. Tydlighet och variation.


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: