Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spreekt u Nederlands?

Skapad 2019-08-30 09:03 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

 

 


Tidsplan: HT 2019

 

Introduktion

 HT2019 fördjuper vi oss i  i områden där modersmålet talas, med fokus på Nederländerna och Belgien för att förstärka kunskap om hemlandet, traditioner, kultur och medborgerskap.

 

Arbetssätt:

 

* Vi läser faktatexter om geografi, historia och samhälle

* Vi tittar på dokumentärfilmer 

* Vi lär oss var i världen språket talas och varför det blev så

* Vi jämför hemlandet med Sverige med fokus på kultur, högtider, politik, traditioner

 

Vi avslutar med:

1. Valfri faktatext inom temat

2. Muntlig presentation med hjälp av din text (1)

3. Beskrivande/förklarande text om en tradition/högtid/företeelse i Sverige eller området där modersmål talas.

 

Material bl.a.

* 'Verstand van Nederland', läsbok och arbetsbok

* Google Earth/Maps

* dokumentärfilmer School TV & Klokhuis

* NemoKennislink

* sångtexter, litteratur och poesi kring temat

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
. vi läser faktatexter och tittar på dokumentärfilmer
.ditt förmåga att återberätta texternas innehåll genom att göra muntliga eller skriftliga sammanfattningar,  besvara frågor du kan hitta i texten, men också frågor kring information som står mellan raderna
Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 vi läser sångtexter, berättelser eller poesi med tema land, tradition och identitet
.ditt förmåga att återberätta texternas innehåll genom att göra muntliga eller skriftliga sammanfattningar,  besvara frågor du kan hitta i texten, men också frågor kring information som står mellan raderna
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
.vi läser sångtexter, berättelser eller poesi med tema land, tradition och identitet
.ditt förmåga att återberätta texternas innehåll genom att göra muntliga eller skriftliga sammanfattningar,  besvara frågor du kan hitta i texten, men också frågor kring information som står mellan raderna
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.vi läser faktatexter och tittar på dokumentärfilmer
.ditt förmåga att återberätta texternas innehåll genom att göra muntliga eller skriftliga sammanfattningar,  besvara frågor du kan hitta i texten, men också frågor kring information som står mellan raderna
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
.vi tränar att skriva faktatexter om ett valfri ämne inom temat med hjälp av en checklista
.förmågan att skriva en faktatext m.h.a. checklistan och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse som underlag för en muntlig presentation

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .vi tränar att leta upp ord med online hjälpmedel och ordböcker

.förmågan att använda nya ord i samtal/texter

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. . .
Synonymer och motsatsord. .Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.löpander under lektionen
.
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
.löpande under lektionen
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntliga presentationer för olika mottagare.
. vi tränar korta presentationer i form av muntliga sammanfattningar
.muntlig presentation av ett valfri ämne inom temat
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

.kontinuerligt under lektionen
 
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Synonymer och motsatsord.

.kontinuerligt under lektionen
 Förmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
.vi läser faktatexter, tittar på dokumentärfilmer och berätter egna erfahrenheter
.
Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

 

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

.vi läser faktatexter,  tittar på dokumentärfilmer och berätter egna erfahrenheter

 

. vi läser om olika traditioner och företeelser med anknytning till Sverige och områden där modersmålet talas

.

 

 

förmågan att skriva en förklarande/beskrivande text kring en valfri tradition eller högtid (t.e.x midsommar, sint maarten)

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: