Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och naturen på hösten åk 4

Skapad 2019-08-30 09:03 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 Biologi
Vi arbetar med den svenska skogen: Vilka djur, växter och svampar hittar vi här? Vad är en näringskedja? Vad händer i naturen på hösten?

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska träna dig att

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Konkretisering av mål

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnen på några träd, bär i skogen
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förstå och använda dig av aktuella begrepp inom området (allemansrätten, blandskog, bytes- och rovdjur, nedbrytning, näringskedja och årsring)
 • kunna göra enkla fältstudier i närområdet

Centralt innehåll

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.   

Biologins metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisning - så här gör vi

Läsa texter tillsammans, diskutera och gå igenom de aktuella begreppen från vår lärobok "Koll på NO". Vi kommer att titta på aktuella filmer. Vi gör naturstudier i skogen där vi tittar på de olika begreppen vi mött i verkligheten och undersöker vilka träd och svampar som finns i närområdet.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • ställa frågor och lyssna på andra
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • ge exempel på vad människan använder skogen till.
 • förklara varför löven ändrar färg.
 • förklara vad som händer med löven på marken under hösten.
 • ge exempel på hur olika frön sprids.

 

Matriser

Bi
Skogen och naturen på hösten

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
du kan ge exempel på näringskedjor i skogen
Du kan med stöd ge exempel på näringskedjor som finns i skogen.
Du kan ge exempel på näringskedjor som finns i skogen.
Du kan på ett utvecklat sätt ge exempel på näringskedjor som finns i skogen.
Din förmåga att
du kan ge exempel på vad människan använder skogen till
Du kan med stöd ge exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan ge exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan på ett utvecklat sätt ge exempel på vad människan använder skogen till.
Din förmåga att
förklara varför löven ändrar färg
Du kan med stöd förklara varför löven ändrar färg.
Du kan förklara varför löven ändrar färg.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför löven ändrar färg.
Din förmåga att
förklara vad som händer med löven på marken under hösten.
Du kan med stöd förklara vad som händer med löven på marken under hösten.
Du kan förklara vad som händer med löven på marken under hösten.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad som händer med löven på marken under hösten..
Din förmåga att
förklara hur olika frön sprids
Du kan med stöd ge exempel på hur olika frön sprids.
Du kan ge exempel på hur olika frön sprids.
Du kan på ett utvecklat sätt ge exempel på hur olika frön sprids.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: