Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-30 09:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Historia
Nu ska vi lära oss om medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden, som vuxen och som barn. Du kommer också att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pest.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Arbeta med instuderingsfrågor.
 • Se filmer.
 • Gruppövningar

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion samt ett prov.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung. 
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. 
 • Hur man levde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vikitg händelse
Du skriver om en viktig händelse som skedde under medeltiden
Du skriver till viss del utförligt om en händelse som skedde under medeltiden
Du skriver detaljerat om en händelse som skedde under medeltiden
Relevanta begrepp
Du använder dig av ett relevant begrepp som tillhör den händelse som du har valt att beskriva
Du använder dig av två-tre relavanta begrepp utifrån den händelse som du har valt att beskriva
Du använder dig av flera relevanta begrepp som tillhör den händelse du har valt att beskriva
Människors öden
Du beskriver hur människorna som levde under medeltiden hade det utifrån den händelse du har valt att beskriva
Du beskriver hur människorna som levde under medeltiden hade det samt minst en konsekvens händelsen orsakade människorna
Du beskriver hur människorna som levde under medeltiden hade det samt anger flera konsekvenser denna händelse bidrog med för människorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: