Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder åk 5

Skapad 2019-08-30 09:16 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Fysik
Fokusområde: Väder och luftens egenskaper

Innehåll

Ämne: Fysik

Arbetsområde:

Under denna period kommer vi att titta närmare på väder. Väder är det som sker i luftlagret kring jorden - vår atmosfär.

Konkreta mål:

Du ska:

 • med naturvetenskapliga begrepp, kunna beskriva hur regn, hagel och snö bildas
 • kunna förklara hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris
 • kunna beskriva vad växthuseffekten är och hur den påverkar klimatet på jorden
 • kunna ge förslag på sådant vi kan ändra på i vår vardag för att minska utsläpp av växthusgaser
 • genomföra en systematisk undersökning kring temperatur, lufttryck och väderlek
 • veta vad följande begrepp innebär och kunna använda när du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Begrepp: väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • med naturvetenskapliga begrepp, kunna beskriva hur regn, hagel och snö bildas
 • kunna förklara hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris
 • kunna beskriva vad växthuseffekten är och hur den påverkar klimatet på jorden
 • kunna ge förslag på sådant vi kan ändra på i vår vardag för att minska utsläpp av växthusgaser
 • genomföra en systematisk undersökning kring temperatur, lufttryck och väderlek
 • veta vad följande begrepp innebär och kunna använda när du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Begrepp: väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog

Undervisning:

I undevisningen kommer vi att:

 • arbeta med faktatexter
 • ha genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • ha grupparbete
 • genomföra systematiska undersökningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Väder åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisa dina avläsningar och iakttagelser du gjort gällande temperaturer och nederbörd
Eleven kan genomföra enkla undersökningar kring temperatur, lufttryck och väderlek. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer i text eller bild.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar kring temperatur, lufttryck och väderlek. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer i text och bild.

Regn, hagel och snö
Eleven kan beskriva hur regn, hagel och snö bildas med viss användning av naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan beskriva hur regn, hagel och snö bildas med relativt god användning av naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan beskriva hur regn, hagel och snö bildas med god användning av fysikens begrepp. Du kan också resonera runt när det är mer troligt att fenomenet uppstår.
Vindar
Eleven kan beskriva hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris med viss användning av naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan beskriva hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris med god användning av naturvetenskapliga begrepp.
Eleven kan beskriva hur vindar uppstår, såsom landbris och sjöbris med viss användning av naturvetenskapliga begrepp. Eleven kan också resonera runt när det är mer troligt att fenomenet uppstår.
Kunna förklara växthuseffekten
Eleven kan beskriva växthuseffekten på ett enkelt sätt och hur människan bidrar till den.
Eleven kan beskriva växthuseffekten på ett tydligt sätt och hur människan bidrar till den.
Eleven kan beskriva växthuseffekten på ett tydligt och utförligt sätt och hur människan bidrar till den.
Begrepp
Eleven förstår flertalet begrepp inom området såsom väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog
Eleven förstår och kan använda flertalet begrepp inom området såsom väder, atmosfär, nederbörd, regn, hagel, snö, åska, landbris, sjöbris, växthuseffekten, temperatur, lufttryck, väderleksprognos, meteorolog
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: