👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd å.k. 9 ; Fördjupning

Skapad 2019-08-30 09:19 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du att göra ett föremål i en eller flera textila tekniker med en större eller mindre del av återbrukat material. Det ska också finnas ett personligt uttryck i det du gör.

Innehåll

Hur skall vi arbeta?

Du ritar olika förslag och formger föremål. Först en liten personlig lapp med applikation och broderi. Därefter ett mer omfattande arbete med större eller mindre inslag av återbruk. Här kan du hämta inspiration också från källor utanför slöjdsalen och leta efter något som du kan återanvända i det du tänker göra! Du kommer att jobba med olika tekniker för att få det uttryck/ den stil du önskar i ditt arbete. Beskrivning till hur du ska gå tillväga kan du antingen skapa själv eller leta upp eller en kombination av dem båda. 

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När du framställer föremål för du en relevant dokumentation under arbetets gång ( i Google dokument ) med bild/ bilder på ritning/ ritningar samt beskrivning av din idé samt text och bilder tagna under framställningen.

Tänk på att inte bara skriva om vad du har gjort utan även MOTIVERA VARFÖR du gör vissa val och beskriv mer ingående hur ditt arbete fortlöper. Här kommer några frågor som kan vara en hjälp för dig i ditt arbete:

- Vad har du gjort i dag?

- Hur har det gått?

- Vilka problem har du stött på?

- Hur bedömer du din egen arbetsinsats?

- Har du behövt experimentera dig fram till lösningar?

- Vad är nästa steg i ditt arbete ?

- Vad har du övat på i dag?

- Har du lärt dig något nytt?

- Varför gick det bra/dåligt?

- Borde du ha gjort annorlunda?

- Vad är viktigt att tänka på för att nå ett bra resultat?

- Varför gör du som du gör? (motivera dina val) 

- Är det något som du funderar över?

- Fungerar föremålet som planerade att det skulle fungera?

- Hur bedömer du kvalitén på ditt föremål?

- Blev utseendet som du tänkt dig?

- Är du nöjd?

 

                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Du tränar dig på att använda olika redskap och material i textilslöjden. Du utvecklar allt eftersom en större förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap, material samt uttryck vad det gäller funktion och estetik inom detta arbetsområde. 

Vi jobbar också mer med textila material ( deras funktion, för- och nackdelar  m.m.) samt slöjdspecifika uttryck.

 

 Vad bedöms?

Du visar din kunskap genom de föremål som görs, både vad det gäller det praktiska arbetet med olika ställningstaganden och genom din dokumentation under alla led - slöjdens arbetsprocesser.

Det krävs att du är delaktig i slöjdarbetets alla delar och i de genomgångar, uppgifter och diskussioner som berör arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Torpskolan - slöjdmatris v.t. -19

OK
Bra
Avancerat
Utveckla idéer
Här bedöms hur du gör för att komma på bästa möjliga idé för det projekt du ska jobba med, dvs hur du söker inspiration och visar vad som inspirerat dig, hur du kommer på, presenterar och motiverar valet av idé.
Du för enkla resonemang och gör enkel skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för utvecklade resonemang och gör tydlig skiss, ritning och/eller modell av din idé.
Du för välutvecklade resonemang och presenterar din idé väl med skiss, ritning och/eller modell. På samma sätt dokumenterar du om idén förändras.
Reflektion / Bedömning
Här bedöms hur du reflekterar över / värderar din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Det gäller att använda slöjdtermer och att utveckla sina tankar med exempel och förklaringar.
Du för enkla resonemang
Du för utvecklade resonemang
Du för välutvecklade resonemang
Initiativ / driv
Här bedöms din förmåga att självständigt driva arbetet framåt, hur du klarar att arbeta efter instruktioner men också din förmåga att tillämpa tidigare kunskap i nya situationer.
Du behöver mycket individuell handledning för att komma framåt.
Du arbetar mer självständigt.
Du klarar det mesta av ditt arbete självständigt och finner lösningar även i helt nya situationer
Noggannhet / Skicklighet
Här bedöms hur väl du hanterar olika verktyg och maskiner.
Du arbetar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du utför olika moment på ett enkelt sätt.
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du utför olika moment väl
Du arbetar på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Du utför olika moment mycket väl
Komplexitet / Svårighetsgrad
Här bedöms hur välutvecklat ditt föremål är, dvs dess grad av komplexitet, om det är enkelt eller avancerat.
Du har tillverkat ett enkelt föremål.
Du har tillverkat ett utvecklat / delvis avancerat föremål.
Du har tillverkat ett välutvecklat / avancerat föremål.