Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome English

Skapad 2019-08-30 09:21 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Engelska
Vi jobbar med ett kapitel i vår bok "Awesome" som handlar om djur. Kapitlet heter "Critters and Creatures"

Innehåll

Vi arbetar med nya ord, läsa, lyssna, prata och skriva.

Vi lyssnar på en text, översätter, pratar om innehåll, svarar på frågor. Till varje text finns det uppgifter i övningsboken som vi jobbar med.

Om man vill lyssna på texterna hemma finns de på Sanomas hemsida, övningsmästaren. Där finns också glosor att träna på och lite grammatikövningar.https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/96 Kopiera och klistra in länken i webbläsaren så kommer ni direkt till texterna. Kapitlet heter "Critters and Creatures".

Det finns också en planering över vilka uppgifter vi ska jobba med och vilka sidor de finns på, alla får ett papper på det, lägger också upp planeringen här nedan under uppgifter.

 

Uppgifter

  • Arbetsblad "Critters and Creatures"

Matriser

En
Engelska, läsförståelse

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår delar av det du läser men inte helhet och/eller detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Behöver stöd för att besvara frågor.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kopierare delar av texten utan att besvara frågan.
Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Hörförståelse

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Har svårt att svara på frågor efter lyssningen. Förstå delar av det du lyssnar på men inte helhet och /eller detaljer.
Kan svara på några frågor efter lyssningen. Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Kan svara på en hel del frågor efter lyssningen. Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i texter du lyssnar på.
Kan svara på de flesta frågor efter lyssningen. Förstår både helhet och detaljer i texter som du lyssnar på. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Du har svårt att formulera egna svar utifrån det du hör.
Du svarar till viss del korrekt. Svaren är korta och delvis ofullständiga.
Du redogör för och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.
Du redogör väl och nyanserat för och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer.

En
Engelska: Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: