Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, åk 9, ht-19

Skapad 2019-08-30 09:36 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtsåren har stor betydelse för om vi blir fysiska aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

V.35-40 Friluftsliv och utevistelse

Vi kommer att arbeta med olika områden som är viktiga att känna till om man skall vistas i naturen.

- Allemansrätten

- Vilken utrustning man behöver och hur man packar sin ryggsäck?

- Vad du bör tänka på om du skall övernatta i naturen?

- Vad bör man tänka på vid val av kläder inför en naturvistelse?

- Lära dig att använda ett stormkök

v.39 Prov i Allemansrätten

Bedömning i detta kunskapsområde kommer att ske i form av ett Gesällprov på Färsna Gård där du kommer att bedömas i dem olika förmågorna.

v.41-46 Hälsa och Livsstil

Vi kommer att arbeta med träningslära tillsammans med Hemkunskapen. Det som kommer att ligga till grund för detta arbete är ett sommarprat av Anders Hansen som ni ska få lyssna på. Ni kommer bl.a. få utföra olika tester med pulshöjande övningar inom styrka och kondition. Det slutliga arbetet blir ett skriftligt arbete. 

v.46-50 Rörelse - Spel och idrotter inomhus

Ni kommer under den här perioden att få prova på flera olika aktiviteter där ni får öva på er samarbetsförmåga, komplexa rörelser och att förebygga skador. Blocket innehåller olika typer av bollspel, racketspel, lekar och samarbetsaktiviteter.

Uppgifter

  • Frågor om Anders Hansens sommarprat

Matriser

Hkk Idh
Idrott och Hälsa, Lgr11

Undervisningen i idrott och hälsa ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att..

Generell matris i Idrott och Hälsa
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
...röra dig på olika sätt i olika fysiska aktiviteter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det till viss del passar till musiken och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det passar bra till musiken och situationen.
Du kan röra dig i dans och i träningsprogram så att det passar mycket bra till musiken och situationen.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
...planera, genomföra och värdera hur idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil
Du kan till viss del sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett bra sätt.
Du kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter på ett mycket bra sätt.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och fysisk förmåga.
...genomföra och anpassa friluftsaktiviteter till olika situationer och miljöer
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem till viss del till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter. Du anpassar dem på ett mycket bra sätt till olika situationer, miljöer och regler.
Du kan orientera ganska bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
Du kan orientera mycket bra i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.
...förebygga risker vid fysiska aktiviteter och hjälpa någon i en nödsituation på land och i vatten
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador till viss del.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett bra sätt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett mycket bra sätt.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med olika hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: