Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Bråk tiondelar

Skapad 2019-08-30 09:52 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om bråk, tiondelar.
Grundskola 5 Matematik
Ett arbetsområde som handlar om bråk.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att fördjupa förståelsen om bråk. 

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska kunna:

- namnge, rita, visa och förklara bråk, även i blandad form.

- förklara täljaren och nämnarens funktion

-storleksordna enkla bråk och se samband mellan ex. 1/2, 1/4 och 1/8

-att en hel kan delas i olika delar och kan skrivas som oändligt många bråk ex: 1=2/2=3/3 osv...

Högre nivå:
-räkna med bråk i olika räknesätt

 

HUR
-genom ett test, skriftligt och/eller muntligt

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer ha genomgångar och laborera tillsammans. 

Du kommer få målen och tillsammans med din arbetskompis får ni träna på dessa.

Ni får bl a  arbeta i boken, på iPad och/eller arbetsblad.

Uppgifter

 • Att kunna!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: