Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ritning och modell

Skapad 2019-08-30 10:25 i Victoriaskolan Grundskolor
Ritningskunskap och utveckling av egen ritning.
Grundskola 9 Teknik
Många människor bygger någon gång under sitt liv ett boningshus, ett Attefallshus eller köper ett färdigt hus eller en lägenhet där de behöver kunna tolka och förstå ritningarna. Om de ritar sitt eget hus behöver de också kunna göra det på ett tydligt och genomtänkt sätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att lära dig att tolka husritningar och göra egna ritningar/skisser av ditt hus. 

Centralt innehåll

Se nedan

Så här ska vi arbeta

Under detta arbete kommer du att få göra ritningar över ditt tänkta hus (1 st planritning, 4 st fasadritningar) . Vi använder papper och penna för att göra skisser och ritningar. 

Du skriver en förklarande text (max en A4) som beskriver sådant du har tänkt på under arbetets gång och sådant som du tycker att jag som läsare borde få veta om ditt hus t.ex. uppvärmning, var det ligger, kostnad, fasad, isolering, vvs, o.s.v.

På slutet av detta projekt får du tillsammans med några andra elever i en grupp chansen att bygga en modell av en av gruppmedlemmarnas ritade hus.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du skall lämna in ritningar skala 1:100(1 st planritning, 4 st fasadritningar), förklarande text.

Gruppen skall lämna in en modell på en i gruppens hus i skala 1:50.

Huset skall vara enplansvilla mellan 75-150 kvadratmeter.

Se matrisen för bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
    Tk  7-9
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
    Tk  7-9
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
    Tk  7-9

Matriser

Tk
Mitt hus

E
C
A
Ritningsarbetet i stort
Du kan på en enkelt sätt med skiss eller ritning visa hur du vill ha ditt drömhus. Du gör detta med en planritning och 4 st fasadritningar. Förklarande text är acceptabel.
Du kan på ett utvecklat sätt med skiss eller ritning visa hur du vill ha ditt hus. Du använder skala till större delen rätt. Den förklarande texten tar upp det viktigaste och är till viss del genomtänkt.
Du kan på ett välutvecklat sätt med ritning visa hur du vill ha ditt hus. Du använder skala på ett korrekt sätt under hela arbetet. Den förklarande texten är utvecklad och genomtänkt.
Tydlighet i ritningarna
Du visar på ett ganska tydligt sätt hur du tänkt att rummen ska sitta ihop och var trappor, fönster och dörrar ska sitta.
Du visar på ett tydligt sätt hur du tänkt att rummen ska sitta ihop och var trappor, fönster och dörrar ska sitta. Du använder till större delen rätt tecken, symboler och förkortningar.
Du visar på ett tydligt sätt hur du tänkt att rummen ska sitta ihop och var trappor, fönster och dörrar ska sitta. Du använder rätt tecken, symboler och förkortningar.
Modell/grupparbetet
Du har deltagit i grupparbetet. Gör det skalenligt till viss del efter den valda ritningen.
Du har bidragit med idéer i grupparbetet. Gör det skalenligt till övervägande del efter den valda ritningen.
Du har varit drivande i grupparbetet och fört arbetet framåt. Gör det skalenligt helt och hållet efter den valda ritningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: