Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media project w.34-37

Skapad 2019-08-30 10:42 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
You will read and work with some news items for a couple of lessons in order to practice and improve your reading, written and speaking skills. You will have to pick pieces of news that you are interested in so that you can express your own opinion about it. Assessment will be based on your oral and written presentation of the news item. We will finish the project with a small reading test.
Grundskola 7 – 9 Engelska
You will read and work with some news items for a couple of lessons in order to practice and improve your reading, written and speaking skills. You will have to pick pieces of news that you are interested in so that you can express your own opinion about it. Assessment will be based on your oral and written presentation of the news item. We will finish the project with a small reading test.

Innehåll

 

 

Why?

 

In this small project you will be working with the following skills;

 

*reading (strategies to understand a text in english in order to present it with your own words).

 

* written (strategies to rewrite a text in your own words).

 

*speaking (strategies to retelll something you have been reading with your own words). Also you will practise the skill of expressing your opinion/thoughts about the news item you have chosen. (Kunskapsmål; 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13 and 16.

 

 

How?

 

You are going to pick a news item from the webpage http://www.newsinlevels.com/# . Pick your level; 1, 2 or 3. These can be explained as; level 1=  E- level, level 2 = C –level and level 3 = A- level.

 

 Your written and oral presentation should include:

 

  1. When reading the news item find a strategy/strategies of  understanding it. Write it down in Swedish if you like, write keywords only etc. Include a list of difficult words (the words in bold they have suggested in the news item).

  2. Your written/oral presentation needs to be handed in/held on the 4th and 5th  of September (8b) and the 6th of September (8a) . Include a summery of your news item, present any difficult words you found by explaining them in english (* talk around the word). *table = something you sit by and eat etc. Last but not least, include your own opinion on the matter.

 

 

 

 
 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

1.Höra

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska, hörförståelse.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

2.Kunna kommentera och diskutera innehåll i samtal och dialoger/monologer, svara på frågor på hörförståelse.

Eleven visar sin förståelse genom översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

3.Läsa

Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter, skönlitterära och faktatexter, läsförståelse.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

4.Läsa en instruktion och förstå vad som ska göras, kunna ifrågasätta, kommentera och diskutera vad som står i en text, analysera en bok.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

5.Tala

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

6.Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

7.Skriva

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

8.Eleven kan läsa och omarbeta sina texter till det bättre, utveckla och förklara.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

9.Strategier för förståelse och kommunikation

Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

10.T.ex förklara kring ett ord som man inte kan, försöka få mottagaren att förstå vad man vill kommunicera.

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

11.Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

12.Realia

Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

13.Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: