Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken i vår närmiljö.

Skapad 2019-08-30 10:52 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Under ht-2019 kommer vi att arbeta med olika yrken som finns i vår närmiljö kopplat till hållbar utveckling. Vi vill tillsammans med barnen fundera över vad är ett yrke? Vilka yrken är viktiga och varför? Vilka yrken har mina föräldrar? Vi frågar barnen, vad vill du bli när du blir stor? Tillsammans med barnen kommer vi också att prata om yrken kopplat till genus.

Innehåll

Nationellt mål:

Se nedan.

Syfte:


Varför gör vi detta?

Vi har observerat att barnen leker mycket yrkeslekar tillsammans som till exempel, brandmän, polis, bagare, doktor och renhållningsarbetare. Vi vill utifrån barnens intresse utveckla deras förståelse för olika yrken samt göra dem medvetna om hur vi människor kan påverka vår närmiljö och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. Vi vill även uppmuntra barnen till ett utforskande arbetssätt. 

En förutsättning för att barn ska kunna delta i ett aktivt samhälle är att barnen får möjlighet att vara delaktiga och skapa sin egna kunskap. Barn tillägnar sig ett demokratiskt förhållningssätt när de får vara delaktiga i en verksamhet samt när de möts demokratiskt (Pramling samuelsson och Mårdsjö olsson).

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 - Vad är ett yrke?

 -  Vilka yrken är viktiga och varför?

 - Vilka yrken har mina föräldrar?

 - Vi frågar barnen, vad vill du bli när du blir stor?

 - Tillsammans med barnen kommer vi också att prata om yrken kopplat till genus.

- Läsa böcker och se filmer.

 - Studiebesök på olika arbetsplatser.

- Sjunger sånger.

- Sortera och klassificera.

- Arbeta med digitala verktyg.

- Skapande aktiviteter. 

 

I undervisningen ska barnen ges förutsättningar till att få vara delaktiga och ha inflytande utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Det ska vara barnens intresse, nyfikenhet, tankar, och tidigare erfarenheter som ska leda oss vidare i arbetet. 

Dokumentation av arbetet sker i gruppens gemensamma lärlogg samt enskild lärlogg. För att synliggöra barnens process och göra dem och föräldrarna delaktiga använder vi oss av bilder som sätts upp på avdelningens väggar.

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Äldre barn

V.39

Vi valde att presentera temat genom att göra en mindmap med olika yrken. Vi pratade om att barnen leker och klär ut sig till olika roller. Bland annat polis, brandman, doktor och mamma pappa barn. Under  undervisnings situationen kommer ett av barnen på att Ida och Elin har ett yrke. Barnen berättar att vi löser böcker, ger dem frukt/ mat och säger till oss. 

Vi kände att undervisnings tillfället var svårt att greppa för barnen. Vi pedagoger måste därför tänka om i vårt sätt att presentera ämnet till nästa gång.

v.40 

På datorn har vi letat fram bilder på olika yrken som barnen har pratat mycket om och även i rollekar klätt ut sig till. Dessa lägger vi på ett bord som de sen får komma in och titta på. Det är många bilder och när barnen sätter sig börjar alla prata och berätta, i mun på varandra vad de ser.

När vi pratar med barnen om yrken i vårt samhälle uppmärksammar vi att de har mycket erfarenhet kring ämnet. De känner igen och kan reflektera utifrån sin erfarenhetsvärld vad det finns för olika yrken - vad det heter och till viss del berätta vad dem gör.

Barnen:

— Det är byggaren.

— Det är sopbilen.

— Och det är polisen.

— Och tandläkaren.

— Det är doktorn.

— Läkaren, det här är läkaren!

— Det är brandmanen.

— Vad är detta då?

— Postläraren

— Men jag sa precis frisören.

— Det är byggaren.

— Det är sopbilen.

— Det är ambulansbilen.

 

Pedagog:

Men vad mycket ni kan! Vi har lyssnat på er och ni har berättat för oss vad alla dem här gör..

Barn:

..detta är yrken!

 

Pedagog:

Ja, det är yrken. Men vad är ett yrke?

 

Barn:

Såna här bilder.

 

Pedagog:

Mm, ett yrke kan ju vara.

 

 

V.41 

Samtidigt som vi pratar om yrke i vår närmiljö lär sig barnen att programmera. Vi tar fram vår Blue-Bot som är en golvrobot som kan programmeras med enkla knapptryckningar på ryggen på ett roligt, enkelt och inspirerande sätt. Var trycker jag? Hur ska jag programmera roboten så den utför det jag vill. Vi tränar logiskt tänkande! Men barnen övar också på samarbete, turtagning, höger-vänster och att planera tillsammans med andra - hitta bra lösningar.

I denna undervisning situation fick barnen i tur och ordning prova att programmera Blue-boten till valfri ruta. Tillsammans pratar vi om de olika yrkenas egenskaper och vilka föremål ett visst yrke behöver ha för att kunna utföra sitt arbete.

    

V.42

På avdelningen har vi valt ut olika föremål som barnen kan koppla till de olika yrkena som vi arbetar med. Med dessa föremål ska vi leka en lek som heter Kims lek. Kims lek den tränar både korttidsminnet och samarbetet mellan barnen. Leken går ut på att alla sakerna läggs på bordet och en filt läggs över sakerna. Nu ska en sak bort och barnen får gissa/berätta vad som saknas. Innan leken började förklarade vi hur den gick till och hade tillsammans en diskussion om vad de olika föremålen heter och vem som använder föremålet i sitt yrke. 

Till en början upplevde vi det som väldigt lätt för barnen men genom aktivitetens gång la vi till fler saker. För att göra leken svårare plockade vi dessutom bort fler saker åt gången. Leken blev också mer spännande då barnen fick leda den genom att själva ta bort en sak och kompisarna i sin tur gissa vad som saknades. 

V. 45

Vi provar på bagaryrket för en dag! Tillsammans med barnen ska vi baka fröknäcke! Undervisningstillfället går ut på att ”leka” bagare och hur bagaren använder sig av sina redskap. Vad heter de olika måtten och hur mycket rymmer dem? Barnen är väldigt energiska och vill hjälpa till med det mesta men här får de träna på att vänta på sin tur och samarbeta. Matematiska begrepp och att kunna följa ett recept eller instruktion används i undervisningen. 

 

V.49

Vi provar på Kockyrket för en dag. Tillsammans har vi länge pratat med barnen om att baka pizza. Nu är dagen här och vi sätter oss vid bordet, sätter på oss våra kockhattar och tar fram alla ingredienserna. Barnen får hjälpa till att kavla ut degen, klippa skinkan, bre på tomatsåsen, och strö på ost och ananas. Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt att baka pizza och samtidigt får vi pedagoger ta del av en lärorik stund. Glädje, engagemang, koncentration och samarbete visas i undervisningstillfället. Barnen fick under undervisningstillfället lärde sig att följa ett recept/ en instruktion, fick använda finmotoriken, matematiska begrepp och utöka sitt ordförråd.

 

Yngre barn

V.39

Vi valde att presentera temat genom att visa bilder på olika yrken. Barnen fick utifrån detta reflektera och fundera på vad dem såg på bilderna. Barnen kunde relatera till tidigare erfarenheter och med hjälp av kroppsspråk och ljud blev undervisningen aktiv. 

Vi kommer att fortsätta med samma upplägg kommande vecka då barnen visade stort engagemang. 

    

v.41

För att utveckla undervisningen valde vi att bygga på tidigare aktivitet genom att använda oss av våra yrkesfigurer. Under undervisningstillfället fick barnen var och en plocka en yrkesfigur ur en påse som vi pedagoger hade förberett sedan tidigare. Barnen fick sedan sortera och klassificera vilken figur som tillhörde vilken bild. Vi kommer fortsätta arbeta med samma upplägg nästa vecka.

 
V.43

Vid detta undervisnings tillfället tar vi återigen fram våra bilder som vi har använt tidigare. Under tiden som barnen berättar spelar vi in barnens kunskaper via appen Cloud Qr. Som sedan blir qr koder som barnen kan skanna och sedan lyssna på. 

 

V.45
Vi arbetar med de olika yrkena och klassificerar och sorterar. Barnen fick i tur och ordning var och en ta vars ett redskapskort och sedan placera det på ett yrkeskort. Barnen gavs möjlighet att öva på att se samband och urskilja. Vi upplevde barnen som engagerad och att de förstod hur de skulle göra. Undervisningen blev ett roligt och spännande tillfälle! 

 

 
V.46 

I veckan fick barnen prova på bagaryrket. Vi bakade kladdkakemuffins. 

V.49

Vi provar på Kockyrket för en dag. Tillsammans har vi länge pratat med barnen om att baka pizza. Nu är dagen här och vi sätter oss vid bordet, sätter på oss våra kockhattar och tar fram alla ingredienserna. Barnen får hjälpa till att kavla ut degen, klippa skinkan, bre på tomatsåsen, och strö på ost och ananas. Vi upplevde att barnen tyckte det var roligt att baka pizza och samtidigt får vi pedagoger ta del av en lärorik stund. Glädje, engagemang, koncentration och samarbete visas i undervisningstillfället. Barnen fick under undervisningstillfället lärde sig att följa ett recept/ en instruktion, fick använda finmotoriken, matematiska begrepp och utöka sitt ordförråd.

 

Hur blev det? 

Vi upplevde att arbetet med yrken har varit både intressant och roligt och barnen har visat stort engagemang. Under processen har barnen använt sina kunskaper som de erövrat ifrån temat i den fria leken. De har lekt frisör, doktor, polis, brandmann, bagare, kock, tandläkare.  Vi har utfört de olika yrkena både i den spontana och i den planerade verksamheten, barnen har fått gå in yrkesrollen. I dessa roller har barnen fått en ökad förståelse för turtagning, ömsesidighet, samspel. Vi har också arbetat med sortering och klassificering som vi upplever har gett barnen större ordförråd. 

 

 

Vad är nästa steg? 

Vårt arbete med yrken i vår närmiljö kommer att fortsätta men då en djupdykning i yrket renhållningsarbetare eller som barnen säger "sopgubbe". Vi har börjat läsa boken "Välkommen till tippen" av Annelie Jorddahl och Anna Bengtsson. Barnen hade som vanligt många olika erfarenheter kring vad man gör på tippen och lite om sophantering. I februari har vi bokat ett studiebesök till tippen i Hörby och vi hoppas barnen kommer att tycka detta blir spännande. Vi pratade med barnen om att samla saker hemifrån som vi kan ta med och slänga på tippen.

Vi kommer att arbeta med sopsamlarmonsterna som är ett utarbetat projekt från Hässleholm. "Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktiv vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.

 

 V.4 

Vi riggade upp ipaden och tittade på en lite snutt film om sopsamlarmonsterna. Efter filmen introducerade vi alla sopsamlare och pratade om vilket material ett visst monster samlade på. Barnen scannade även QR-koder som finns på varje monsterkort där de berättar om vilket skräp/sopor de samlar på. Detta upplevde vi att barnen tyckte var intressant och spännande. Vi har också under veckan tryckt ut färdigt material kopplat till sopsamlarmonsterna som till exempel, memory och målarbilder. Barnen har visat ett stort intresse för bokstäver, vi har därför under veckan skapat namnskyltar med barnens egna namn men också de olika monsterans namn. 

Under veckan passade vi också på att gå på sopsamlar jakt runt förskolan.

 
V. 5,6,7

Vi har fortsatt utifrån barnens intresse att arbeta vidare med sopsamlarmonsterna. Barnen har utvecklat sin skapande förmåga från att färglägga  målarbilder till att nu själv skapa och måla av olika monsterna på sitt eget sätt. Bokstäver är också av stort intresse. Vi har gjort namnlappar med barnen namn och monsternas namn. De äldre barnen skriver av. 

Barnen har också funnit intresse av att pärla pärlplattor utifrån ett mönster. 

Under V.7 var vi och gjorde ett studiebesök på återvinningscentralen det upplevde vi att barnen uppskattade. 

Vi avslutade temat med att barnen fick välja ut vars ett monster att måla av och skriva dess namn då barnen visat ett stort intresse av bokstäver. 

Några andra barn fick skapa ett monster med hjälp av toarullar. 

 

Hur blev det?

Processen ovan har barnen själva utformat och varit delaktiga i och vi vuxna har varit medforskande pedagoger. Med hjälp av Hässleholm miljö AB har vi fått gratis material att använda till vår undervisning med barnen. Vi har tillsammans med barnen pratat mycket om sophantering och barnen har själv har fått berätta utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Vi upplever att med hjälp av sopsamlar monsterna har barnen på ett lekfullt sätt fått kunskap i hur man ska sortera sopor. Vi har även varit inne på vad som händer med det vi sorterar. Till exempel att av bananskal får vi drivmedel till olika fordon och av petflaskor kan man skapa en jacka. Efter att ha arbetat med sopsortering upplever vi att barnen är mer medvetna om hur vi ska sortera olika material. 

Vi upplever och är i enlighet med vad Hässleholm kommun skriver om att arbeta med sopsamlarmonster. Detta då vi har sett att våra barn under ett antal veckor haft ett stort intresse och engagemang till att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas och tror att barnen fortsätter aktivt att arbeta med detta i sin vardag.

 

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: