Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallback Hkk åk 6

Skapad 2019-08-30 10:55 i Tallbacksskolan Tierp
Planering för Hkk åk 6
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Du kommer att ha hem ooch konsumentkunskap under en termin i åk 6. Under perioden kommer vi att jobba både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att laga frukost, mellanmål, baka scones, koka soppa, steka pannkakor, baka pizza mm. Vi kommer också att jobba med miljö, ekonomi och konsumtion.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Mat, måltider och hälsa

Konsumtion och ekonomi

Miljö och livsstil

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi börjar terminen med att lära oss hur man arbetar i köket, lagar enklare recept, tränar på diskning, rengöring och lär oss olika matlagningsmetoder för att mot slutet av perioden tillaga hela måltider enligt tallriksmodellen. Du kommer också att få utvärdera ditt arbete och fundera över varför ditt resultat blev som det blev. Vi kommer att arbeta med olika köksredskap, mått, hygien, hantering av livsmedel, rengöring, källsortering, miljömärkning, jämförpriser, reklam, sparande mm. Bedömningen av dina kunskaper sker fortlöpande genom ditt praktiska arbete under lektionerna och skriftliga redovisningar.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Kunskapskrav i hem- och konsumentkunskap - indelade i moment

Mat, måltider och hälsa

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå4
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med
viss anpassning till aktivitetens krav.
relativt god anpassning till aktivitetens krav.
god anpassning till aktivitetens krav.
Konkretisering prov 1
Eleven har teoretiska kunskaper om diskning och hygien
Kan säga något om hur man diskar och arbetar hygieniskt
Kan beskriva hur man diskar och arbetar hygieniskt
Kan beskriva hur man diskar och arbetar hygieniskt och kan till viss del förklara varför
Kan beskriva hur man diskar och arbetar hygieniskt och har mycket goda kunskaper om varför.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett
i huvudsak fungerande och säkert sätt.
relativt väl fungerande och säkert sätt.
väl fungerande och säkert sätt.
Konkretisering prov1
Eleven har kunskaper om köksredskap och mått
Kan namnge några mått och köksredskap
Kan namnge vanligt förekommande köksredskap och mått
Kan namnge de flesta köksredskapen och måtten
Har mycket goda kunskaper om köksredskap och mått
Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Därutöver kan eleven föra resonemang om varierade och balanserade måltider som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Konkretisering prov1
Eleven har kunskaper om matcirkel och tallriksmodell
Eleven kan till viss del fylla i en måltid i matcirkel och tallriksmodell
Eleven kan fylla i en måltid i matcirkel och tallriksmodell
Eleven kan använda matcirkel och tallriksmodell
Eleven kan använda matcirkel och tallriksmodell samt komplettera den vid behov
Konkretisering prov 1
Eleven har kunskaper om hur man kan bygga en frukost
Eleven kan till viss del sätta samman en bra frukost
Eleven kan sätta samman en frukost med de tre byggstenarna
Eleven kan bygga en frukost och till viss del förklara de tre byggstenarnas uppgifter i kroppen
Eleven kan bygga en frukost och har mycket goda kunskaper om de tre byggstenarnas uppgifter i kroppen

Konsumtion och ekonomi/Miljö och livsstil

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå4
Eleven kan föra resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Konkretisering prov1
Eleven har kunskap om källsortering
Eleven kan sortera några sopor
Eleven kan sortera de flesta vanligt förekommande sopor
Eleven har goda kunskaper om källsortering
Eleven har mycket goda kunskaper om källsortering
Konkretisering prov 1
och jämförpriser
Eleven känner till jämförpriser
Eleven kan använda jämförpris
Eleven kan föra resonemang om jämförpriser
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om jämförpriser med tanke på pris, hälsa och miljö
Dessutom för eleven resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: