Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar på Gomorronsol

Skapad 2019-08-30 11:06 i Lövåsens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi tar hjälp av Kanin och Igelkott och deras Tio små kompisböcker för att arbeta med hur man är en god kompis.

Innehåll

Bakgrund

Ny termin och ny gruppkonstellation gör att vi vill lägga fokus på att skapa ett vänskapligt klimat i gruppen. Vi anser att en trygg barngrupp där alla känner sig sedda är en förutsättning för fortsatt lärande och utveckling.

Syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla strategier att använda i det sociala samspelet med andra. Vi vill uppmärksamma och öva på samarbete, turtagning, visa hänsyn, säga förlåt mm.

Mål

Att barnen utvecklar metoder/strategier att använda i samspelet med andra barn och vuxna på förskolan. Vårt mål är att göra dessa strategier naturliga att använda i vardagen. Detta hoppas vi leder till att barnen blir trygga med att lösa dilemman som uppstår i deras vardag.

Metod

Vi  tar hjälp av Kanin och Igelkott och deras tio böcker som har titlarna:

Sprid glädje, Dela med dig, Visa dina känslor, Prata om det, Lyssna och kom överens, Samarbeta, Säg förlåt, Vänta på din tur, Lugna ner dig och Säg stopp.

Vi kommer att ha särskilda ”kompissamlingar” , men även läsa och samtala om böckerna i våra läsgrupper.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: