Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump Fjärilen 2019-2020

Skapad 2019-08-30 11:09 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat Pippi Långstrump.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

 

Vi skolar in 6 barn under hösten. Gruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år.

Vi arbetar med att få ihop gruppen, lära känna varandra och få barn och föräldrar trygga.

Våra rutiner är viktiga för det skapar trygghet. Vi är även ett nytt arbetslag detta året.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • empati samt vilja att hjälpa andra ( småbarnens egen läroplan)


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Samarbeta, Integrera och respektera varandra. Tillit och nära relationer är en förutsättning för utveckling och lärande  

Not set Orust kommun

Vi har valt att arbeta med temat Pippi Långstrump.
 
<p><span style="color: #ff0000;">Rödmarkerad text är stöd och tas bort då planering är klar och skall publiceras. </span></p>
<h2>NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?</h2>
<p><span style="color: #ff0000;">Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar. </span><br /><span style="color: #ff0000;">(Ingen information av känslig art, allmänt hållen)<br /></span><span style="color: #ff0000;">Beskriv framgångsfaktorer från vårens utvärdering och analys, underlaget ligger till grund för årets kommande planering. </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Vi skolar in 6 barn under hösten. Gruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år.</p>
<p>Vi arbetar med att få ihop gruppen, lära känna varandra och få barn och föräldrar trygga.</p>
<p>Våra rutiner är viktiga för det skapar trygghet. Vi är även ett nytt arbetslag detta året.</p>
<h2>VÅRA MÅL: Vart ska vi?</h2>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Normer och värden</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span><br /></span></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra</span></em></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: bold;">empati samt vilja att hjälpa andra ( småbarnens egen läroplan)</span></em></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...</p>
<p>Samarbeta, Integrera och respektera varandra. Tillit och nära relationer är en förutsättning för utveckling och lärande.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att..</span><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Vi kommer använda oss av Pippi i vårt arbete. Vi kommer att skapa en stimulerande miljö och använda oss av rollspel, sånger och ramsor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Vi är lyhörda för barnens erfarenheter, önskningar och behov. Miljön skall vara öppen innehållsrik och inbjudande.</span></p>
<p> </p>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Omsorg, utveckling och lärande</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Självständighet och tillit till sin egen förmåga</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Att känna tillit till sig själv och därmed få självkänsla ( ur små barns läroplan)</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka tillsammans och uppleva att vara en i gruppen.</p>
<p>Leken är viktig för lärande, identitet och samspel. Samarbete och delaktighet ger trygghet. Vi vill dela upplevelser tillsammans.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Vi vill ge barnen roliga och utmanande upplevelser. När Pippi kommer på besök kan allt hända. Då kan rädda bli modiga och modiga bli rädda.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> I sagans värld är allt möjligt och där kan man leva sig in i andra människors situation. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Genom att delta i barnens lek är vi förebilder för barnen. Att göra roliga saker tillsammans stärker gruppgemenskapen. Att våga prova nya saker</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ger tillit till sin egen förmåga och skapar en god självkänsla. </span></p>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Barns delaktighet och inflytande</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span><br /></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: bold;">Intresse och förmåga </span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<h2>UTVÄRDERING - hur blev det?</h2>
<p><span style="color: #ff0000;">Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.</span></p>
<p><strong>Normer och värden</strong></p>
<p><strong>Omsorg, utveckling och lärande</strong></p>
<p><strong>Barns delaktighet och inflytande</strong></p>
<p><strong>Lust att lära</strong><br /><br /><span style="color: #ff0000;">Verktyg som går att använda är</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Dokumentation,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Observation,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Reflektionssamtal med barnen,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogisk dokumentation m.m</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Forskning</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Litteratur</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Reflektionsfrågor: </span></strong></p>
<ol>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?</span></strong></li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></p>
Not set
Orust kommun

 

Vi kommer använda oss av Pippi i vårt arbete. Vi kommer att skapa en stimulerande miljö och använda oss av rollspel, sånger och ramsor.

Vi är lyhörda för barnens erfarenheter, önskningar och behov. Miljön skall vara öppen innehållsrik och inbjudande.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 • Mål
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Att känna tillit till sig själv och därmed få självkänsla ( ur små barns läroplan)
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka tillsammans och uppleva att vara en i gruppen.

Leken är viktig för lärande, språk,  identitet och samspel. Samarbete och delaktighet ger trygghet. Vi vill dela upplevelser tillsammans.


Målet når vi genom att

Vi vill ge barnen roliga och utmanande upplevelser. När Pippi kommer på besök kan allt hända. Då kan rädda bli modiga och modiga bli rädda.

 I sagans värld är allt möjligt och där kan man leva sig in i andra människors situation. 

Genom att delta i barnens lek är vi förebilder för barnen. Att göra roliga saker tillsammans stärker gruppgemenskapen. Att våga prova nya saker

ger tillit till sin egen förmåga och skapar en god självkänsla.

Vi arbetar med matematik på ett enkelt och lekfullt sätt bla genom att räkna barnen vid samlingen. Vi kommer även att använda oss av Pippi vid  olika experiment, räkneövningar och lekar. Vi pratar om Pippis djur och hur de lever.

Tillsammans med barnen sår och planterar vi i vårt växthus.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverkar sin situation. ( små barns egen läroplan)


Målkriterier:

Demokrati för små barn handlar om att de blir lyssnade till och tagna på allvar då de uttrycker sin vilja.

Då lär de sig att ta ansvar för sina val och ta konsekvenserna av sitt handlande.


Målet når vi genom att

 Barnen får önska sånger vid samlingen. Vi är lyhörda för vad barnen uttrycker med ord och kroppsspråk

Att vi har valt Pippi som tema beror på att många barn har visat ett stort intresse för henne.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lär

 1.  

  Normer och värden

  1. Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

  Vi arbetar varje dag med att få barnen att lyssna, titta och förstå vad kompisarna vill. Små barn har inte orden utan använder kroppen, mimik och ljud för att visa sina känslor. Vi hjälper och stöttar barnen i att läsa av varandra. Vi pratar mycket om känslor. Även vi vuxna tänker på hur vi bemöter barnen, hur vi agerar och uttrycker oss. Vi vuxna hjälper och stöttar varandra i dagliga situationer.

   

   

  Vårt mål

  Förskolan ska ge varje barn förutsättingar att utveckla

  ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”. Lpfö 18

   

  Små barn har en vilja att hjälpa varandra och visa omtanke om varandra. När ett barn är ledsen kommer barnen och berättar vad som hänt. Barnen klappar och tröstar varandra.

   

   

  Att använda sig av drama tycker vi är en framgångsfaktor när man arbetar med små barn. När Pippi kommer på besök kan barnen leva sig in i situationerna. T.ex. när Pippi slog sig på benet fick hon plåster och tröst av barnen.

  Barnen har själva klätt ut sig till Pippi och lekt och upplevt händelserna igen. Att leva sig in i en figur kan vara lättare än att vara sig själv. Barnen vågar prova nya saker.

  Våra barn har visat ett stort intresse för samling. De sätter sig på mattan och tar varandra i handen utan att vi behöver säga till dem. De har en gemenskap och glädje i att sjunga tillsammans.

   

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: