Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 6

Skapad 2019-08-30 11:13 i Svärdsjöskolan Falun
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 6 som hjälper dig att utveckla din engelska. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna..........

Innehåll

 

Planering av chapter 1-6 i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. 

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 1 A. Down the falls (regelbundna verb i preteritum, uttal av ändelsen -ed)

Chapter 1 B. The end of the beginning (oregelbundna verb i preteritum, did i frågor)

Chapter 2 A, 2 B. The Good to know, More to know (useful phrases, some/any)

Chapter 3 A. A long ride (verb i perfekt, har gjort..)

Chapter 3 B. NYC and L.A. (repetition och diagnos av kunskaper)

 Bedömning av kunskaper efter de 3 första kapitlen!

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: