Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GARNTEKNIK

Skapad 2019-08-30 12:08 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I det här arbetet kommer du att först i grupp och sedan enskilt med hjälp av instruktionsfilmer, arbetsbeskrivningar och handledning från mig som lärare få lära dig att sticka, pröva och öva på olika slags maskor och sticksätt. Du får öva för att kunna hantera stickor (eller andra verktyg) med precision. Du kommer även få en kort föreläsning om stickningen historia och om spännande stickprojekt som pågår runt om i världen som förhoppningsvis kan inspirera dig i ditt enskilda arbete.

Innehåll

Planering : Garnteknik

 

I det här arbetet kommer du först att i grupp och enskilt med hjälp av instruktionsfilmer, arbetsbeskrivningar och handledning från mig som lärare få lära dig att sticka, pröva och öva på olika slags maskor och sticksätt. Du får öva för att kunna hantera stickor (eller andra verktyg) med precision. Du kommer även få en kort föreläsning om stickningen historia och om spännande stickprojekt som pågår runt om i världen som förhoppningsvis kan inspirera dig i ditt enskilda arbete.

Vi tränar också på slöjdspecifika begrepp för att underlätta att på egen hand sedan kunna följa arbetsbeskrivningar.

Ni kommer få föreläsningar och genomgångar om hur man tolkar föremål i garnteknik utifrån givna aspekter så som kultur, material, historia mm. Ni får sedan träna på detta i grupp.

 

Enskilt arbete/ Uppgift:

Efter en inspirationsgenomgång bestående av filmer och bilder kommer du få välja ett enskilt arbete att framställa i garnteknik så som tex. Mössa, vantar, halsduk, sockar, inredningsdetaljer mm. Viktigt är att du stämmer av med din lärare så att ditt arbete kan spegla det betyg du siktar mot.

Du kommer i grupp och par få träna på hur man tolkar (vad som bör finnas med i en tolkning)  olika slöjdföremål  och sedan i en enskild uppgift få tolka olika föremål i garnteknik.

När ditt arbete är klart ska du skriva eller spela in en muntlig utvärdering av hur arbetet med broderiet gått och tolka ditt resultat.( Hjälpfrågor finns. )

 

 

Bedömning:

När ni övar bedöms inte själva resultatet (om du inte uttryckligen säger att du vill att jag ska ta med det )– fokus här ligger istället på om du tar egna initiativ (ser instruktionsfilmer på eget initiativ , hjälper/tar hjälp av vänner mm är exempel) och hur du klarar att följa beskrivningar, instruktioner både muntliga och skriftliga av tex. olika slags maskor och sticksätt. Om Du prövar och omprövar för att få det resultat du önskar. Om du försöker och provar och är uthållig och utvecklas.

 

I det enskilda arbetet tittar jag på följande saker i min bedömning:

Hur väl du hanterar verktyg och redskap.

Om du tar egna initiativ och hur genomarbetat och kreativt du kan formge och framställa ett arbete i garnteknik utifrån den inspiration du fått.

Att du visar att du kan pröva och ompröva för att få det resultat du önskar.

I din utvärdering och i samtal med mig under lektionerna får du visa hur väl du kan sätta ord på din arbetsprocess och hur du använder dig av slöjdspecifika begrepp. I utvärderingen och i din tolkauppgift får du visa hur väl du kan tolka föremål i garnteknik.

 

Besök planeringen i Unikum för mer utförlig beskrivning (läroplanens formuleringar) av vilket centralt innehåll som området tar upp och vilka kunskapskrav vi arbetar med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: