Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering sp (Ana) åk 8. v36-46- mi vida,mis amigos quieres chatear?- v36-46

Skapad 2019-08-30 12:27 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Beskria sig sjäkv, sina kompisar, sitt rum, sin fritid
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer jobba med - Hälsningsfraser, frågor och avskedsfraser när man pratar i telefon - Att fråga hur någon mår och kunna berätta om hur du mår - Egenskaper, tillstånd och utseende - Kunna berätta om sig själv, sitt utseende och intressen, ställa frågor - Regelbundna och oregelbundna verb - Repetera ord för rum, möbler och veckodagar - Kunna beskriva sitt boende - Kunna beskriva någons skolschema samt veckoaktiviteter - Lära sig skillnaden mellan verben ser och estar - Kunna uttrycka sig kring personligheter och sinnesstämningar - Kunna beskriva en kompis Vad bedöms? - Din aktivitet under lektionstid - Muntliga och skriftliga övningar - Läxförhör - Prov måndag v. 46 (11 november)

Innehåll

Semana

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

36

Text: ¡Hola s. 6-7

Övningsbok s.4-7.

Mingel
Läxa: Ord & uttryck s. 6-7

Repetera månader

Hörövning övn. bok s. 8
Muntliga övningar parvis s. 8-9

Läxförhör: Ord & uttryck s. 6-7 (Lee/traduce)

37

Text: ¿Quién eres? s.8-9

Hörövning öb s.10-11

Övningsbok s.10-15

Läxa: frågor och svar öb. s.11 (uppg.3)

 

Muntlig övning öb s.15

Hörövning öb s.15

 

Repetera verb (ser, estar, tener, ir, hacer)

 

Läxförhör: frågor och svar öb s.11

 

Läxa: Ord & uttryck s.19

38

Text: ¿Quieres chatear? s. 10-11

 

Läxa: Ord och uttryck s.10-11

Övningsbok s.16-17

Hörövningar öb s. 17, 18
Fortsatt arbete i öb med saker man inte hunnit med

 

Läxförhör: Ord & uttryck s.10-11

39

Tema: Rum.

Genomgång: Rum och möbler textbok s.12-13

Övn.bok s. 20-21

Hörövn. s.22 övn.bok

Habla övn.bok s. 23

Text: En mi cuarto s.14-15 i textboken

Övningar i övn.boken s.24-29

Läxa: ord för rum och möbler(s.12-13 textboken) + utvalda fraser från En mi cuarto (s.14-15 textboken)

40

Fortsatt arbete med övningar i övn.boken s.24-29

Läxförhör: rum, möbler etc. (hörförståelse LH s.168)

 

Text: ”Mi semana” s.16-17
Övn.bok s. 30-31

 

Läxa: skriva om en vanlig vecka i ditt liv

Ingen lektion- samtalsdag 13-17

41

Ingen lektion- samtalsdag 8-17

Habla ya ”Hacer amigos”

Text: Mis amigos
Övn.bok s. 42-44

Läxa: verbet ser + ord för egenskaper (s.24 i texboken

42

Fortsättning Text: Mis amigos
Övn.bok s. 42-44

 

Övn. bok s. 46-47

Hörövn. S. 47

 

Läxförhör: verbet ”ser” Orden s. 24 i textboken

Text: ”En el cole”
Olika former av estar

43

Text: “¿Cómo es un buen amigo?

Pregunta ya – Escuela

Muntligt i par s. 50

 

Repetition ser/estar + ord för egenskaper och tillstånd Övn. bok s. 48-50.

Läxa till TORSDAG V.45: ord s.25 + utvalda ord s. 28-29 i textboken

44

VACACIONES DE OTOÑO

VACACIONES DE OTOÑO

 

VACACIONES DE OTOÑO

45

Skriv och berätta om en bra kompis (ord s. 25, 28-29 i textboken).

 

REPETITION INFÖR PROVET

REPETITION INFÖR PROVET

 

46

PROV

Muntliga NP åk9

Muntliga NP åk9

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska åk7-9

Förståelse

E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
C
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
A
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämne
Redogörelse av förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig a någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
muntlig och skriftlig produktion/interaktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
realia (kunskaper om det spansktalande världen)
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: