👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2019-08-30 12:33 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Grundskola 4 Svenska Bild SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Författaren Astrid Lindgren och hennes verk

Innehåll

 

                                     ASTRID LINDGREN 

Vi kommer att arbeta med hennes karaktärer samt hennes betydelse för vårt svenska kulturarv samt de avtryck hon lämnat efter sig. 

 

Vi ska skriva egna faktatexter samt söka fakta om personen Astrid Lindgren.

Vi kommer även att redovisa våra texter inför klassen. 

 

Vi kommer att träna kompisbedömning och hjälpa varandra med texterna.

 

 Vi kommer även att arbeta i grupper och arbeta med olika karaktärer, läsa tillsammans, ta reda på hur de uppstod samt hur karaktären uppfattas.

Vi avslutar med redovisningar samt att titta på någon av hennes filmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SO SvA
Astrid Lindgren

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1