Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksociologi

Skapad 2019-08-30 13:07 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Svenska
Ett arbetsområde som tar upp hur vi använder språket i olika sammanhang beroende på kön, ålder, status och var vi bor.

Innehåll

Vi arbetar med olika frågeställningar från boken "Svenska Direkt", tittar på ett klipp om hatspråk från UR-skola och avslutar med att spela in en muntlig redogörelse utifrån en frågeställning rörande språk.

Matriser

Sv
Språksociologi

E
C
A
Innehåll
Du presenterar olika synvinklar av ämnet och uttrycker också några egna tankar om ditt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är välutvecklat och anpassat till ämnet och är intressant att lyssna på.
Innehåll ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet och är mycket intressant att lyssna på.
Disposition och sammanhang
Din presentation är sammanhängande och begripligt. Det är också någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om ca 5 minuter
Din presentation har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Det är anpassat till det givna tidsomfånget om ca 5 minuter
Din presentation är väldisponerat, t.ex. genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika innehållsdelar. Det är anpassat till det givna tidsomfånget om ca 5 minuter
Språk och stil
Ditt språk är begripligt, d.v.s. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Ditt språk är ledigt, d.v.s. du talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, d.v.s. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att stilen passar den aktuella publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: