Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test DK 2 Lärande och utveckling - Teorier för lärande

Skapad 2019-08-30 13:43 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik
Vad finns det för teorier kring hur människor lär och hur kan vi använda oss av dessa?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Efter genomgång av området ska du ha ökad kunskap och förståelse för några centrala teorier kring hur människor lär. Du ska kunna jämföra och kritiskt granska de olika teorierna samt koppla dem till praktiska exempel.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Undervisning sker genom litteratur, klassrumslektioner, filmer och grupparbeten. Området beräknas ta 4-5 veckor och vi kommer hänvisa till området under hela utbildningen. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning sker genom ditt deltagande i gemensamma diskussioner i klassrummet samt genom uppgifter som läggs ut i Classroom.

 

Matriser

Ped
Lärande och utveckling

Detta krävs för A
Detta krävs för C
Detta krävs för E
Aspekt 1
Kunskap
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Ny aspekt
Hitta och förstå information
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Ny aspekt
Diskutera och argumentera
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: