Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöväldet Sverige

Skapad 2019-08-30 13:56 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Historia
De stora frågorna är: • Hur kan vi veta något om Sverige 1611-1719? • Hur kunde Sverige bli ett strakt Östersjörike, och varför förlorade Sverige sedan sin stora makt? • Hur styrdes Sverige under den här tiden? • Varför krigade Sverige så mycket och hur påverkade krigen människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män? • Varför har synen på stormaktstiden och de regenter som bestämde då förändrats genom åren? • Hur förändrades Sverige under 1600-talet? • Vad var häxprocesserna?

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få ta del av fakta från t ex historieboken, filmer(flippar) och föreläsningar

• Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass

• Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer

• Du kommer att få visa dina förmågor och få respons (jag talar om när vi tränar och när jag bedömer)

 

Vilka förmågor ska du utveckla?
Analysförmågan: Du ska visa att du kan förklara hur

händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser av att handeln med andra länder ökar, att det är många krig, att Sverige blir ett östersjörike, den svenska statens växer fram. Du ska visa att du förstår att man kan se på händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) samt förstå varför synen på händelser eller personer förändrats t ex . Gustav II Adolf och Karl XII. Du ska kunna

beskriva likheter och skillnader mellan stormaktstiden och t ex nutid.

Den kommunikativa förmågan: Du ska
kunna 
beskriva och förklara olika historiska händelser under den här tiden t ex globalt utbyte,, stark stat, häxprocess, östersjörike, migration så att andra förstår. Till din hjälp har du stödstrukturer.

Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om samhället under stormaktstiden.

Förmågan att hantera information: Du ska kunna ge exempel på historiska källor från stormaktstiden samt veta skillnaden mellan kvarleva och
tolkning. Du ska kunna resonera kring användbarheten av en källa samt hitta information från historieboken och andra källor.

Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med stormaktstiden att göra. Du visar att du vet vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

page3image680 page3image1264

Viktiga Personer

page3image2336 page3image2656
page3image2952

Viktiga begrepp

page3image4192

Gustav II Adolf Kristina
Karl X Gustav

Karl XI
Karl XII
Axel Oxenstierna Magnus Gabriel De La Gardie

page3image7056 page3image7640

Socken, Ämbete Rikskansler Legosoldat Fältherre Krigsbyten Fältskär Kyrkoböcker Förmyndarregering staten, abdikera vidskeplig, snapphane, indelt soldat, enväldig järnbruk, malm, koloni, regent, flottan, skeppsvarv

page3image11736

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: