👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen och mellankrigstiden

Skapad 2019-08-30 14:35 i Victoriaskolan Grundskolor
Världskrigen är en tidsperiod som alla känner till något om. Inte minst tack vare att tiden är mycket populär i litteratur och filmer. Genom kunskaper om världskrigen och tiden däremellan ökar möjligheten att ta del av detta. Att ha en förståelse för världskrigen är också viktigt för att förstå varför vår egen tid ser ut som den gör.
Grundskola 9 Historia
Arbetsområdets övergripande syfte är att utveckla förmågan att använda sig av en historisk referensram. Det innebär att du ska kunna beskriva viktiga händelser, personer och förhållanden under och mellan världskrigen. Du ska visa dina kunskaper genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av människors agerande. Du kommer att arbeta med förmågor från ämnet historia.

Innehåll

Avsnitt 1

Centralt innehåll

Vi kommer att läsa om tiden för krigen, de båda världskrigen, tiden där emellan och om ryska revolutionen. Vi kommer att läsa om förintelsen och gulag.

Du kommer möta etiska frågeställningar och ställas inför moraliska dilemman.

Vi kommer att fokusera på orsaker och konsekvenser till utvalda händelser.

 

Arbetssätt:

• lärarledda genomgångar

• arbetsuppgifter enskilt, i par och i grupp

• textstudier 

• samtal och diskussioner

• film (sli) och bild

• spel

 

Innehåll:

- begrepp: imperialism, nationalism m.m (bifogar lista)

- Första världskriget - orsaker, händelseförlopp och konsekvenser

- Ryska revolutionen

- Mellankrigstiden: Glada 1920-talet, ekonomisk kris

- Från demokrati mot diktatur • Hitler väg mot makten • Nazismen

- Förintelsen • Andra världskriget

- Eftertidskrigen • kalla kriget • livet i DDR

 

Material:

Texthäfte • NE (ne.se)  •  Utbildningsfilmer

 

 

  

Visa vad du lärt dig!

Första världskriget: Orsaker till och konsekvenser av första världskriget. Händelseförlopp. 

Ryska revolutionen: Jämförelse med andra revolutioner

Mellankrigstiden:  Hur kommer det sig att folket valde att följa Hitler? Frågorna tar sin början i depressionen och Hitlers väg till makten.

Andra världskriget: Uppgift där du genom att föra resonemang visar att du har kunskaper om orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.  Viktiga ord och begrepp som du behöver kunna för att kunna uppnå kunskapskraven.

 

Kunskapskontroller:

* Prov - första världskriget

* Uppgift - ryska revolutionen

* Redovisande text om mellankrigstiden

* Uppgift andra världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen och mellankrigstiden

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.