👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk Bild och form, NGyS HR

Skapad 2019-08-30 14:40 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet
Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i färg, form, bild. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Bild och Form

Eleverna får prova olika estetiska verktyg och material inom bild och form;

 • Måla, rita och använda olika tekniker och material för eget skapande, kommunikation och uttryck.
 • använda digitala verktyg kamera, dator och iPad för bildskapande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  Ess
 • Förmåga att tolka olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.
  Ess
 • Kunskaper om estetiska och kulturella verksamheter i samhället.
  Ess
 • Centralt innehåll
 • Olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, bild, musik och drama.
  Ess  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  Ess  -
 • Några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer och vad som kännetecknar dessa, till exempel balett, kubism och hårdrock.
  Ess  -
 • Centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester.
  Ess  -

Matriser

Ess
Estetisk verksamhet ESSEST5

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Framställa
Eleven medverkar i att framställa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Eleven framställer på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Eleven framställer på ett utvecklat och genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Ny aspekt
Använda teknik
I arbetet medverkar eleven i att använda tekniker, metoder och uttrycksmedel
I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Tolka och beskriva
Eleven medverkar i att tolka och beskriva estetiska uttryck från olika tider. Eleven medverkar också i att beskriva några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.
Eleven tolkar och beskriver på ett enkelt sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.
Eleven tolkar och beskriver på ett utvecklat sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.