Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrarna

Skapad 2019-08-30 14:50 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema vår miljö för att öka barns medvetenhet kring vår miljö och vår påverkan på den. Vi kommer att använda luftballongen som gemensam nyckel till olika äventyr i miljöns värld.

Innehåll

 

Birgitta och Margaretha kommer att arbeta med de yngre barnen på Biet.

Vi kommer att träffas tisd, onsd, torsd, kl 9.30-11

Vi kommer att kalla oss för de kluriga "ekorrarna"

Ett gosedjur ekorre Ecke kommer att hälsa på barnen.

Ekorren kommer med spännande berättelser och

roliga uppdrag.

 

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Pedagogerna har tillsammans planerat att vi skall arbeta med temat Vår miljö! 

Kommer att bli spännande och roligt att vi gör detta tema tillsammans!

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Målkriterier

Vi kommer att lyssna på varandra så att alla barnen,

får berätta om sin erfarenhet.

 


 Målet når vi genom att.. 

Vi kommer att använda sånger, ramsor och kamratövningar,

på ett inspirerande och lekfullt sätt.

Omsorg, utveckling och lärande

 

Mål

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 


 Målkriterier
Tillsammans kommer vi att utforska vår närmiljö.

Pedagogerna kommer att undervisa på ett inspirerande sätt.


Målet når vi genom att

Promenader/utflykter till havet, skogen.

Där får barnen samla naturmaterial till eget skapande,

ex på aktivitet, skapa sitt eget akvarium.

Måla och skapa fritt på egen hand.

Barnen kommer att få uppleva olika experiment.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,


Målkriterier
Lyssna och göra barnen delaktiga utifrån deras intresse.


Målet når vi genom att

Aktivt lyssna på barnen, göra föräldrar delaktiga.

Barnen får dokumentera med kamera och 

återberätta med bild och text.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Normer och värden

1. Ja.  Vi har utifrån våra målkriterier  som handlar om  att skapa en trygghet och samhörighet i gruppen.  En viktig del i våran grupp har varit fånga deras intresse, detta gjorde vi genom att använda oss av en figur som blev Ecke ekorre.  Barnen fick bestämma vad han skulle heta. Han var varit en trygghet och en kär vän för barnen i gruppen.  Vi har under vår grupptid med barnen lekt, använt oss av sånger, ramsor och bilder.

2. Framgångsfaktorn  blev och var ekorren Ecke som alltid är med barngruppen i samling  och så väl i skogen eller vid aktiviteten vi gör. Ecke har även varit en speciell trygghet för några av barnen i gruppen. En vän man fått ta ner när man känt sig ledsen eller längtat efter sin mamma eller pappa.  En metod vi pedagoger använt oss av i undervisningen har varit att dela gruppen i åldersindelning för att tillgodo se alla barnens behov. När vi var ute och gick använde vi oss av vårat gångrep, där man går bredvid en kompis. Detta rep skapar en gruppkänsla som går ner på kompisnivå när man står bredvid en kompis.

3.  Vi har vid våra samlingar uppmuntrat och lyssnat på alla barnen som  velat förmedla något som varit viktigt för dem att berätta. Låtit alla barn komma till tals, där har vi sett en stor utveckling från hösten till våren, speciellt de barn med annat modersmål.  Pedagogerna har varit delaktiga i barnens samspel vid lek. Där det tex har uppstått konflikter mellan barnen har vi kunnat lösa detta genom att samtala med barnen och de har gemensamt kommit fram till varför det blev så. 

 

Omsorg, utveckling och lärande

1. Ja. Ecke har varit en del i lärandet. Tex när barnen skulle ta reda på vad Ecke tyckte om att äta och vart han bodde. Då fick vi gå ut i skogen och leka efter mat som vi trodde han tycke om och se vart han  bodde.  Vi har även pratat om vilka andra djur som finns i skogen, där har vi använt oss av ett bildspel för att introducera. Barnen har fått använda sig av iPads och fotografera naturens skiftningar. Vilka färger fanns det. Barnen  skapade vackra tavlor.  Barnen har även fått lära sig om hur de ska vara rädda om naturen. under våren arbetatade vi med en saga om Håkan och Berit som handlade om kompisskap. De skull ha en fest för sina kompisar när de fyllde år. vi fick ett brev av Ecke om att han ville ha ett födelsedagskalas med sina kompisar så barnen fick i uppdrag att fixa ett kalas för Ecke. vi skapade mat, skrev inbjudningskort, gjorde presenter och var ute i naturen och tränade på längdhopp.

2. Metoder som var framgångsrika var att ha en kompis som Ecke och att använda sig av lekgrupper. Även filmen om Håkan och Berit ledde till goda reflektioner och samtal kring vad de gjorde i filmen och detta ledde fram till att vi hade ett kalas för Ecke.

Barns delaktighet och inflytande

1. Ja. Vi har lyssnat på barnens intressen och utifrån detta skapat olika aktiviteter så som att de fått använda sig av ipad och fotografera saker de skapat. tex naturens skiftningar. Barnen har  tagit kort på de saker de skapat som tex stentroll, detta ledde till att de kom på att de måste ha en trollskog till trollen. När vi arbetade med filmen om Håkan och Berit kom det ett brev från Ecke om att han ville ha ett kalas och han frågade barnen om de kunde hjälpa honom. Detta fångade barnens intresse väldigt mycket. De pratade mycket om Håkan och Berit och vi tittade många gånger på filmerna.

2. Vi har visat dockumentationen på höstens arbete på storbild. vilket var roligt och barnen återberättade när de såg bilderna. kom du i håg när vi gjorde det, den har jag gjort, där är jag osv. När vi arbetat klart med filmen om Håkan och Berit satte vi ihop en film om allt vi gjort som vi tittade på tillsammans. Vi satte även upp ipaden i hallen och lät filmen gå när föräldrar kom och hämtade barnen. Då fick barnen återberätta vad de varit med om ivriga och glada berättade de för sina föräldrar.


Förskolans övergripande uppdrag

Vi arbetar aktivt med att barnen får visa sina känslor, att komma till tals och att  barnen har rätt till sin åsikt.

Barnkonventionen.

Artikel 2  Vi arbetar aktivt för att alla barn i gruppen ska känna tillhörighet och få utlopp för att synas och höras.

Artikel 3  Vi observerar barnen  i olika situationer så som tex placering av barnen kring matborden, hallen, toalettsituationer och alla övriga      situationer under dagen blir så bra som möjligt.

Artikel 6  Vi ser till så att alla barn på förskolan får sin del av mat, sömn och utveckling under en dag på förskolan.

Artikel 12 Vi låter barnen komma till tals och tycka saker. Lyssnar och fångar upp det som de är nyfikna och intresserade av under samtalen.

 

 

 

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

  1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
  2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
  3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
  4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: