Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Miljö med upptäckarna

Skapad 2019-08-30 15:15 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema vår miljö för att öka barns medvetenhet kring vår miljö och vår påverkan på den. Vi kommer att använda luftballongen som gemensam nyckel till olika äventyr i miljöns värld.

Innehåll

Göra barnen medvetna om sambandet mellan djur, natur och människan.

 

Var är vi:

 

 Vi ser att barnen har ett stort intresse för djur och natur.

Vi som pedagoger vill utveckla intresset och nyfikenheten hos barnen, så de får mer insikt  kring  sin betydelse för miljön.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå naturens  påverkan av människans nedskräpning.

 


Målet når vi genom att..
 

Vi kommer nå det målet genom att titta på filmer, läsa böcker och ha samlingar där vi diskuterar tillsammans med barnen och få veta deras  tankar och erfarenheter. 

 

Vi kommer att använda oss av olika uttrycksmedel såsom , skapande, och experiment .

 

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att få förståelse för sin egen delaktighet.i naturens kretslopp

Vi skall försöka få barnen medvetna om att vi inte slänger skräp omkring oss.

Vi kan alla göra skillnad.

 

Målet når vi genom att:

titta på filmer: Håll Sverige rent, UR:s Rädda världen och hemsidor för att inhämta kunskap.

Vi kommer också att gå på skräppromenader och göra experiment.  Vi pratar återvinning och var gör man det och varför.

Vi vill också göra barnen medvetna om vad vi kan kompostera.                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, 

 


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn tar ansvar för sina handlingar kring våra saker och vår miljö..

 

Lpfö 18

målet når vi genom

 

 • Vi lyssnar till barnens frågor, samtalar och diskuterar .
 • ta reda på fakta och visar filmer.
 • vi kommer att använda oss av olika utrycksmedel så som skapande, experiment och språk.
 • Vi kommer att använda oss utav återvunnet och naturmaterial som vi hittar på våra promenader,samt fått av föräldrar

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

Har gruppen uppnått våra mål?

Ja vi tycker att vi uppnått vårat mål.

Barnen har haft stort intresse och visat stor delaktighet i vårt tema.

Dom plockar plast, papper, glas osv när vi är ute på gården och på våra promenader.

Dom vet hur man sorterar och varför , vad som händer med naturen vid nedskräpning.

Barnen pratar även om vad som händer med djuren om dom får i sig plast ,tuggummi osv.

 

Framgångsfaktorer

Vi har varit på skräppromenader , där vi fick flera påsar skräp.

Vi har målat vårat hav, som vi vill att det skall se ut och nedskräpat hav.

Vad händer med havet vid nedskräping och vad händer med djuren som bor i havet.

Vi har tittat på Barr och Pinne räddar världen. (ett utbildningsprogram)

Vi har även gjort experiment.

Vi grävde ner en träplatta där vi spikat på olika saker. Bananskal,plast,äpple,ljushållare,papper

Det gjorde vi i oktober.

Barnen trodde att plasten och pappret skulle vara kvar,det skulle maskarna äta upp.

Dom har varit förväntansfulla till det var dags att gräva upp.

I april var tiden inne för att gräva upp och se vad som fanns kvar,vi hade gjort en karta med Marias fotsteg tex 4 steg åt vänster ,4 steg uppåt för att komma ihåg vart vi grävt ner det

Alla ville vara med och gräva så vi turades om med spaden.

Till slut kom vi på plattan och vi fick upp den. Ljushållaren och plasten var kvar.

 

Alla dessa uppdrag har gjort att barnen aktivt deltagit.

 

 

 

Omsorg,utveckling och lärande

 

Har gruppen uppnått våra mål?

 

Vi pedagoger har varit engagerade i arbetet med hållbar utveckling vilket har avspeglat sig på barnen.

Vi har sett på våra promenader där vi plockar skräp hur medvetna dom är nu.

Våra samtal kring Barr och Pinne har lett till stora diskussioner, våra filmer vi sett om haven har väckt tankar och många frågor.

 

 

Framgångfaktorer

 

Vårat intresse har lett till framgång, Vi har pratat och visat om att vi skall vara rädda om vår miljö.

Vi har pratat om vikten att vara rädd om vår miljö  och vårat matrial,tex rita på båda sidor pappret.

Skapande av återbruk,

Vi har pratat om matsvinn- Lär oss att aväga hur mycket vi orkar att äta,så att vi inte slänger så mycket mat.

 

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Har gruppen uppnått våra mål?

 

Barnen har själva bestämt vart vi skall gå på våra promenader och valt vid flertalet gånger att vi  skall gå ut och plocka skräp.

Det ökar medvetenheten hos barnen om att ta med sig skräpet hem och vi sorterar.

Barnens intresse har varit stort.

Det vi ser fortfarande är att de aktivt plockar skräp om de ser något.

En dag i juni kom tre barn fram till mig och ville ha plasthandskar och en påse,de skulle plocka skräp på våran förskolegård. 

 

Framgångsfaktorer

 

Engagerade pedagoger och ett aktuellt ämne.

Hållbar utveckling ligger i tiden.

Intresserade barn.

 

Lust och lära

 

Har gruppen uppnått våra mål?

 

Dom har aktivt varit delaktiga i vårat tema, och förstått vad som händer i naturen vid nedskräpning.

Barnen har ställt frågor, reflekterat över vad som sker vid nedskräpningen.

Frågor som om fisken får i sig plast då får ju vi också i oss plast!

Vi hör ifrån föräldrar att barnen tar det här på allvar, då det framkommit att de är med och sorterar och tar med sig skräpet hem som dom hittar i naturen.

 

 

Framgångsfaktorer

 

Intresse för hållbar utveckling ligger i tiden.

Det finns mycket att titta på tex filmer om våra smutsiga hav , nedskräpning i naturen.

Aktivt och engagerade pedagoger som har själva varit intresserade och det smittar av sig till barnen.

 

Vi har också arbetat med vår kropp för vårt egna välbefinnande.

På torsdagar har vi arbetat med vår kropp . Det ingår också i vår värld att värna m en god hälsa. Vi har haft hinderbanor, rörelselekar och tex laserstrålar man ej får nudda med sin kropp,då ringer bjällran.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: