Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral, v 17-20/20

Skapad 2011-09-28 16:24 i Kärlekens skola Halmstad
Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Etiska frågor berör varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens etiska frågor är utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Vi ska under några veckor arbeta med och diskutera vardagliga moraliska dilemman och etiska modeller, med hjälp av arbetshäftet Etik och moral (som är ett utdrag ur olika böcker i ämnet religionskunskap), tidningsartiklar, bilder och eventuellt även filmer som berör ämnet.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Under några veckor kommer vi att resonera om etiska frågor t ex är det rätt eller fel att stjäla mat till hungriga barn? Vem ska ha den sista respiratorn? För att kunna ta ställning lär vi oss att arbeta med några etiska modeller.

Innehåll

Från Lgr11

Syfte

Genom undervisningen i religionskunskap ska eleverna ges tillfälle att utveckla sin förmåga att

- resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Centralt innehåll

Etik

- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 - Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdeetik

. - Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar

Så här arbetar vi

Vi resonerar och analyserar olika dilemmafrågor. Genom att arbeta med häftena "Etik och moral, rätt och fel, etiska modeller, ev titta på någon film och studera vad som står i tidningen, lär vi oss att resonera och argumentera kring etiska modeller.

Examination

Examination kommer att ske i form av ett skriftligt prov, där eleven utifrån ett urval av bilder formulerar ett dilemma (frågeställning) och som han/hon därefter har en etisk diskussion kring med hjälp av etiska modeller, egna och andras argument. Resonerar och argumenterar.

Kunskapskrav

E Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

C Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

A Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Uppgifter

  • Bedömningsstöd, Etik och moral

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: