Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året i skogen åk 2

Skapad 2011-09-28 17:22 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med skogens växter, djur och årstidsväxlingar under hela åk 2.
Grundskola 1 – 9 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

 • Du ska kunna beskriva hur man känner igen de olika årstiderna
 • Du ska kunna förklara vad som händer med något djur och någon växt under de olika årstiderna
 • Du ska kunna läsa upp din text för en mindre grupp elever
 • Du ska träna på din handstil så att du kan läsa texter du själv har skrivit
 • När du skriver texter i temat Skogen ska du träna dig på att använda punkt, frågetecken och stor bokstav
 • Du ska träna på att stava de högfrekventa orden rätt. (och, att, han, hon, den det, vi)
 • Du ska, på egen hand, kunna läsa igenom din text för att upptäcka det som eventuellt behöver rättas

Undervisningens innehåll: Hur?

 • På utedagarna upplever, undersöker och upptäcker vi naturen som vi i klassrummet arbetar vidare med.
 • Vi kommer att se på naturprogram och läsa faktatexter om djur och växter.
 • Du kommer att få skriva ner fakta för hand och på datorn och kunna presentera detta för en mindre grupp av elever.
 • Du kommer att få arbeta både individuellt och i grupp.
 • Du kommer att skriva dina texter både på datorn och för hand.
 • Du ska fördjupa dig i några djurs och växters liv och sedan redovisa muntligt med text och bild för en mindre grupp elever.
 • Inför redovisningar ska du ha gått igenom din text tillsammans med en pedagog.
 • Du kommer att få orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • Du ska delta i diskussioner kring miljöfrågor som rör närmiljön

Kunskapskrav (för år 3)

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga: att samarbeta, att leta fakta, att skriva faktatexter och att redovisa och delge dina kamrater vad du lärt dig.

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna och under redovisningen.

 • Din förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
 • Din förmåga att fördjupa dig i några djurs och växters liv och din redovisning för vad som händer med dessa.
 • Din förmåga att granska det du själv skrivit
 • Din förmåga att använda stor bokstav, punkt och frågetecken och utropstecken.
 • Din förmåga att kunna stava vanligt förekommande ord.
 • Din förmåga att redovisa för en mindre grupp elever
 • Din förmåga att redogöra för hur olika material påverkar naturen
 • Din förmåga att redogöra för årstider och deras påverkan på naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: