Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-08-30 21:30 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
vi vill väcka barnens intresse för programmering.

Innehåll

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 Enligt den nya läroplan som vi arbetar utifrån så är programmering en del i vårat arbete .Barnen efterfrågar ipad.  Vi vill skapa en nyfikenhet för programmering som vi inte har använt oss av.

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Vi vill att barnen ska lära sig ord och begrepp inom området. Tanken är att barnen ska få prova olika tekniker och utforska den digitala världen.

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi kommer att arbeta i mindre grupper med analog och digitala verktyg. Material som vi kommer använda oss av är lego ,magneter, rörelser ,bilder och pilar. Vi kommer att utmana barnen att få  och följa kommandon. Vi kommer att arbeta på bluebots.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: