Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2019-08-31 07:37 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Bråk, procent och decimaltal
Grundskola 5 Matematik
Hur mycket är egentligen en åttondel? På hur många olika sätt kan vi skriva en tredjedel? Vad betyder procent? Det är dags för bråk! och decimaltal och procent...

Innehåll

Varför gör vi det här?

I vår läroplan, LGR 11, står det:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Jaha? Vad betyder det då?

Jo, om du kan lära dig sambandet mellan bråk, decimaltal och procent kommer du att förstå hur man kan dela upp tal på olika sätt och upptäcka att din vardag består av många situationer där du behöver denna kunskap. När du handlar, reser, bakar eller bygger möter du massor av tal i olika former. Kanske kan du lura ett och annat småsyskon till att ta den minsta biten av chokladkakan...

När du har arbetat med arbetsområdet har du utvecklat din förmåga att:

 • blivit bättre på att förstå och förklara hur bråk, decimaltal och procent hänger ihop
 • lärt dig mer om att växla uttrycksform 
 • lösa problem med bråk, decimaltal och procent
 • välja rätt metod när du löser problem
 • förstå, föra och använda logiska resonemang om bråk, procent och decimaltal
 • förklara både skriftligt och muntligt 
 • använda ett matematiskt språk

Detta kommer vi att arbeta med:

Du visar att du kan genom att:

 • Gruppdiskussioner och gemensamt arbete
 • Enskild redovisning där du väljer hur du visar vad du kan
 • Muntlig redovisning 

Som stöd till bedömning finns en matris som vi fyller i både elev och lärare

 

Uppgifter

 • Det här kan jag om br, de pr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, procent och decimal

Du kan:

På väg
Kan
samband br, de pr
skriva olika bråk som decimaltal och procent eller växla från procent till decimaltal och bråk, ex. 1/3 = 33 procent = ? eller 20 procent = 0,20 = ?
beräkna bråk
räkna ut en viss del av ett antal, t ex en tredjedel av 18
jämföra bråk
du jämföra och storleksordna bråk i skrift eller bild ex. vad är störst: 3/8 eller 3/5?
bråkform och blandad form
du kan visa skillnaden mellan bråkform och blandad form i skrift eller bild ex. 6/4 =
Positionssystemet
Du kan siffrornas värde beroende på vilken plats de har. ex. - i talet 123,45 är 3:an värd... eller - i talet 987,65 är 8 värd...
beräkna decimaltal
addera, subtrahera,multiplicera och dividera decimaltal ex. 1,34 + 2,55 =
beräkna procent
Du kan räkna hur mycket billigare det blir om det t.ex. är 50 procent rea på din favorittröja. 50 procent av 200 kr =
formulera och problem, br, de pr
Du kan göra tre egna läsuppgifter, en för varje begrepp som du också kan lösa och förklara för någon annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: