Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Matematik åk 7c Kapitel 1.Statistik

Skapad 2019-08-31 10:27 i Torpskolan Lerum
Området statistik
Grundskola 7 Matematik
Det här området handlar om statistik dvs tabeller, diagram och lägesmått. Träning på begreppen i kapitel 1.

Innehåll

Centralt innehåll

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina hemarbeten, ditt arbete under lektionerna, din förmåga att diskutera och föra resonemang i matematiska samtal, samt ditt val av metoder och lösningar på ett prov.

 

Planering

Vi kommer att arbeta med webbsidor, med olika inlärningsstilar, genom hemuppgifter, videofilmer och matematiska samtal. är planeringen för vecka 35-39

Vecka 35   Statistik Uppvärmning  sidan 7

 

 

1.1 Tabeller sidan 8-9

1.2 Avläsa och tolka diagram

vecka 36: Måndag  2.1 Genomgång  Av läsa och tolka diagram sidan 12Räkna sidan 13

                Onsdag Genomgång sidan 13och Räkna max två nivåer på sidan13-16

                Torsdag  Övnings blad 1.2

                Fredag Historia och samhälle  Statistik och konsumtion sid. 17

 

1.3 Rita och granska diagram Måndag 

 

1.4 Lägesmått

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav Matematik

Insats krävs
E
C
A
PROBLEMLÖSNING del 1
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Löser delar av problemet. Väljer en strategi som fungerar ganska bra, (t.ex pröva dig fram, rita eller använda laborativt material) Har påbörjat att visa ett samband eller mönster som kan användas i uppgiften.
Löser det mesta av problemet. Väljer en strategi som fungerar bra. (t.ex rita eller använda tabell.) Ser samband/ mönster och kan beskriva med ord och tal.
Löser alla delar av problemet. Väljer en strategi som fungerar mycket bra. Ordnar uträkning på ett tydligt sätt. (systematisk undersökning). Ser samband/ mönster och formulerar formeln eller uttryck med ett okänt tal.
PROBLEMLÖSNING DEL 2
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Resonerar på ett enkelt sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det till viss del på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt. Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett utvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det relativt väl på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt genom att bevisa med en uträkning. Ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett välutvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det helt på matematiska kunskaper. Resonerar logiskt om resultatet är rimligt genom att bevisa med andra uträkningar/förklaringar. Ger förslag till alternativa tillvägagångssätt.
BEGREPP 1
(användning) Använda matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du är van vid på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du känner till på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp uppgifter du aldrig sett på ett väl fungerande sätt.
BEGREPP 2
(beskrivning) Beskriva med matematiska uttrycksformer
Visar dina tankar med hjälp av enklare bilder, konkret material eller tabell. Beskriver delar av begreppen.
Kan översätta problemet till matematiskt språk och beskriva med tal. Beskriver det mesta av begreppen.
Använder symboler, algeriska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet. Beskriver hela begreppen.
BEGREPP 3
(om resonemang) Uttrycksformer & begreppens relation
För enkelt resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats om begrepp.
För utvecklat resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats med motivering.
För välutvecklat resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats om begrepp + rätt motivering + systematisk undersökning.
METODER
Välja och använda matematiska metoder
En fungerande metod väljs och används som passar till delar av uppgifter/område. (Omständlig/ej generell/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till några delar av uppgifter/ område. (Något omständlig/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till hel uppgift/område. (Systematisk/utvecklingsbar/ kortfattad/generell)
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Beskriver i huvudsak dina tankar med ord och med hjälp av bilder (ostrukturerad/vardagsspråk)
Redovisningen är lätt att följa och förstå. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, ord och symboler. (strukturerad / acceptabel matematisk språk)
I din redovisning förklarar du saker i rätt ordning och alla viktiga steg finns med. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, symboler, tabeller och ord för att göra dina tankar tydliga. (välstrukturerad /tydlig/ korrekt och lämpligt matematisk språk)
RESONEMANG
(i redovisningar och diskussioner) Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Argumenten är enkla och till viss del matematiskt grundade och bevisade. Du motiverar ibland dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra uttryck. (Du kan till exempel rita, visa med konkret material eller göra en lista.) Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Argumenten är utvecklade och relativt väl matematiskt grundade och bevisade med beräkningar. Du motiverar dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra matematiska uttryck. (Du kan till exempel bevisa med en tydlig bild, tabell eller uträkning. ) Bidrar med frågor eller kommentar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Dina argument är välutvecklade, bygger på varandra och grundar sig på matematiska tankar. (Eftersom...så måste..) Varje steg grundar sig på matematiska argument och är bevisade med systematiska undersökningar och beräkningar. I bemötandet av andras argument visas en ny infallsvinkel eller ge matematiska argument av annat slag som driver processen framåt . Alternativt visas motexempel som kullkastar argumentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: