Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Åk 9 Nationalism, imperialism och första världskriget

Skapad 2019-08-31 16:12 i Rävlanda skola Härryda
En Lpp som behandlar nationalism, imperialism och första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta moment läser vi om Imperialism, kolonialism, nationalism och orsaker till första världskriget samt dess förlopp och konsekvenser.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Det första världskriget, dess orsak och följder.
 • Ryska revolutionens orsaker och konsekvenser
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Du utvecklar och prövar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att diskutera orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet ur olika perspektiv samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Vi kommer att arbeta med olika former av material såsom Power Point, filmer, YouTube-klipp och inläst material. Vidare kommer vi att studera kartmaterial och jämföra kartan över tid i främst Europa. 

Bedömningen kommer att ske genom en inlämningsuppgift samt ett prov som bedömer förmågorna enligt ovan.

 

Arbetsgång

Vecka 34:  Samband mellan industriella revolutionen och kolonialism och imperialism

Målfråga: 

- Vilka förutsättningar för kolonialism och imperialism gav industriella revolutionen och på vilket sätt utgjorde dessa för första världskrigets utbrott?

YouTube: Vad är grejen med nationalism och vad är grejen med imperialism.

 https://www.youtube.com/results?search_query=vad+%C3%A4r+grejen+med+nationalism

 

Vecka 35:  Ett Europa på väg mot krig, europakartan 1914, allianser byggs och skott avlossas i Sarajevo.

Målfrågor:

- Vilka var de två allianserna och vilka länder var med i respektive allians?

- Vilken var den utlösande faktorn till kriget?

- Vad hände under den svarta veckan?

 

Vecka 36: Krigets förlopp och livet i skyttegravarna

Målfråga:

  - Hur såg livet ut för de som upplevde kriget?

Digilär, läs texten och arbeta med begreppen: https://app.digilar.se/contents/f81f9d13-8087-4f3b-b352-acb30ef6f86f

So-rummet: https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/livet-i-skyttegravarna-pa-vastfronten

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaget-vid-verdun-forsta-varldskrigets-langsta-och-blodigaste-slag

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/slaget-vid-somme-ett-brittiskt-trauma

Uppgift: Brev från fronten, se nedan

 

Vecka 37: 11.11.11 och krigets konsekvenser 

Målfråga:

- Vad blev konsekvenserna av kriget?

Arbeta vidare med brevet

Digilär, arbeta vidare med texten samt gör uppgift Fördjupning 1, svara på antingen fråga a och b, eller c och d https://app.digilar.se/contents/f81f9d13-8087-4f3b-b352-acb30ef6f86f

 

Vecka 38: Ryska revolutionen och Sverige under första världskriget

Målfrågor

- Varför blev det en revolution i Ryssland?

- Vad var konsekvenserna av revolutionen? Sverige var neutrala under kriget och var ej inblandade i några stridigheter, men hur hade människorna det i Sverige

 Digilär: https://app.digilar.se/contents/7bb82f7b-32b9-4286-a254-e81591f17819

Uppgift: Ryska revolutionen i Digilär

 

Vecka 39: Repetition och prov

 

Övrigt material

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Brev från fronten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: