Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9: Moment 1

Skapad 2019-08-31 16:19 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar vidare med att utöka vårt ordförråd och fokuserar på att berätta både muntligt och skriftligt om vad som HAR hänt, dvs vi repeterar dåtid! Vi använder VALE!9-boken och kapitel 1, 3 samt 5.

Innehåll

Förväntat resultat

När vi är färdiga med Moment 1 förväntas du kunna:

* Kunna berätta muntligt om vad en person har gjort under en semesterresa i perfekt (dåtid)

* Kunna muntligt beskriva och berätta om en person i presens (nutid)

* Kunna ställa frågor om en semesterresa i perfekt (dåtid)

* Kunna skriftligt berätta om en semesterresa i presens (nutid), futurum (framtid) och perfekt (dåtid)

 

Undervisning

Vi jobbar kontinuerligt med att läsa, lyssna, tala samt skriva på spanska. Under detta moment kommer fokus att ligga på att repetera dåtid samt på att fortsätta bygga på ert ordförråd. 

 

Examinationsuppgifter

Efter avslutat moment kommer en muntlig examinationsuppgift där ni i par ska beskriva personer i presens (nutid) samt prata om vad dessa personer har gjort i perfekt (dåtid) på en fiktiv semesterresa. Ni kommer även att få en skriftlig examinationsuppgift där ni ska skriva ett fiktivt brev i presens, futurum och perfekt om en semesterresa. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    M2
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    M2

Matriser

M2
Spanska åk 9: Moment 1 - skriftlig framställning/skriftlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och ord
Du visade att du kan använda ord, enkla fraser och meningar för att berätta om en semesterresa och du behärskar dessa ganska väl.
Du visade att du med viss säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att berätta om en semesterresa. Du försökte bygga ut dina meningar.
Du visade att du med viss säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att berätta om en semesterresa. Du försökte bygga ut dina meningar.
Form
Du skrev enkla korta meningar och ditt språk gick att förstå även om det innehöll oklarheter. Du försökte använda verb i presens, futurum och perfekt och lyckades delvis.
Du utvecklade en del av dina meningar och texten var relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk som är på väg att bli ganska korrekt. Du använde verb i presens, futurum och perfekt med viss säkerhet.
Du skrev relativt sammanhängande meningar på ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt. Du använde verb i presens, futurum och perfekt med säkerhet.

M2
Spanska åk 9: Moment 1 - muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och ord
Du visade att du kunde använda ord, enkla fraser och meningar när du berättade om en person och att du behärskade dessa ganska väl.
Du visade att du med viss säkerhet kunde använda fraser och meningar när du berättar om en person. Du försökte bygga ut dina meningar.
Du visade att du med säkerhet kunde berätta om en person. Du byggde ut dina meningar och försökte utveckla innehållet så mycket du kunde.
Form
Du berättade om en person där du försökte använda passande verb i olika tempus. Ditt språk gick att förstå även om det innehöll oklarheter. Du kunde göra enstaka enkla förbättringar i ditt språk.
Du kunde berätta om en person och använde passande verb i olika tempus med viss säkerhet. Ditt språk var ganska korrekt. Du kunde göra enkla förbättringar i ditt språk.
Du kunde berätta om en person och använde passande verb i olika tempus med säkerhet. Ditt språk var ganska korrekt och relativt varierat. Du kunde göra enkla förbättringar i ditt språk. Du anpassade ditt språk i någon mån till syfte, situation och mottagare.
Uttal, intonation och flyt
Ditt uttal var bra, men innehöll några uttalsfel. Din intonation var godtagbar och ditt flyt har ökat.
Du behärskade i stort sett de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt var relativt bra.
Du följde reglerna vad gäller uttal och intonation. Du hade ett fint flyt.
Strategier
Du kunde använda någon strategi när du kom av dig.
Du kunde använda några olika strategier när du kom av dig.
Du kunde använda flera olika strategier när du kom av dig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: