👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 Biologi: Människokroppen (Sara Söder)

Skapad 2019-08-31 17:34 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Vi kommer att arbeta med området MÄNNISKOKROPPEN i läroboken Biologi Direkt under vecka 37-43. Alla elever kommer att ha ett konto på Studi.se, där finns det en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, i helklass och enskilt, men det är jättebra om ni också använder Studi.se hemma. Det är bra om eleverna tar med sig hörlurar till skolan så att var och en kan titta på film i sin egen takt på lektionerna.

Innehåll

ÅK 7 BIOLOGI: kapitel 3 ”Människan” i BIOLOGI DIREKT 

 

Sidnummer 

Innehåll 

120-125 

 

När du har arbetat med avsnittet CELL, VÄVNAD, ORGAN OCH ORGANSYSTEM kan du 

 

 • att det finns olika typer av celler 
 • beskriva några olika vävnader 
 • redogöra för de viktigaste organen i din kropp 
 • redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp 

 

 

 

126-139 

 

När du har arbetat med avsnittet HUD, MUSKLER OCH SKELETT kan du 

 

 • redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter 
 • beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar 
 • beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter 
 • beskriva hur en led fungerar 
 • redogöra för fördelarna med att vara fysiskt aktiv 

 

 

 

146-171 

 

När du har arbetat med avsnittet FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR kan du 

 

 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen 
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen 
 • beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen 
 • förklara vad vår kropp behöver syre till 
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas 
 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar 
 • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av 
 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion 
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar 
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar 
 • förklara vad allergi är och hur den kan framkallas 

 

 

 

182-205 

 

När du har arbetat med avsnittet SINNESORGAN, NERVSYSTEM, HJÄRNA OCH HORMONER kan du 

 

 • redogöra för våra sinnen och deras uppgift 
 • beskriva hur vår syn fungerar och hur ett öga är uppbyggt 
 • beskriva hur vår hörsel fungerar och hur ett öra är uppbyggt 
 • beskriva hur smak- och luktsinnet fungerar 
 • beskriva hur nervsystemet är uppbyggt 
 • beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen 
 • beskriva hur en reflex fungerar 
 • redogöra för hjärnans olika delar 
 • beskriva hur hjärnan är organiserad med olika centra 
 • förklara vad ett hormon är 
 • redogöra för vilka organ som tillverkar hormoner 
 • redogöra för vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner 

 

Uppgifter

 • Biologiprov: Människokroppen

 • Biologiprov: Människokroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi