Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal 4

Skapad 2019-08-31 20:46 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 4 Matematik
Förstå och använda tal 4

I matematik arbetar vi utifrån en bok som heter Förstå och använda tal. I boken finns det diagnoser som du gör vid varje terminsstart. Utifrån vad du och din klass behöver utveckla på gruppnivå och enskild nivå anpassas undervisningen till det. Tillsammans i klassen väljer vi olika fokusområden som vi behöver träna på, men jag väljer också vad jag själv måste träna på och det blir mina IUP mål.

Vi bestämmer en tidsram på hur många veckor vi ska träna på våra fokusområden. Efter ett visst antal veckor får du några uppgifter som är skapade efter vilket fokusområde vi som klass hade eller utifrån dina IUP mål.

För att visa vad gruppen behöver utveckla och vad varje enskild individ behöver utveckla så använder vi gröna och röda rutor. Gröna rutor visar att du förstår och kan det som uppgiften syftar till, röd ruta visar att du behöver träna mer på det.

Här i matrisen nedan visar grön ruta att du kan och har förstått uppgiften, medan en vit ruta betyder att du behöver arbeta mer med det.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Förstå och använda tal 4

Räkneord och antal
1. Uppåträkning med hundratalsövergång. Exempel: Fortsätt talmönstret 497, 498, 499.........
2. Nedåträkning med hundratalsövergång Exempel: Fortsätt talmönstret 203, 202, 201..........
3. Uppåträkning med stora tal Exempel: 16299 + 1
Positionssystemet
4. Användning av positions-systemet för att lägga till 100. Exempel: Calle fick en lillasyster 2014, vilket år fyller hon 100 år?
5. Användning av positions-systemet för att ta bort 100. Exempel: Lisa har 1914 kr, hon ger 100 kr till Johanna. Hur mycket har Lisa sen?
6. Tal på tallinje 0-10 000 Exempel: Ungefär vad pekar pilen på?
Tal i bråkform och decimaltal
7. Hälften och fjärdedelar. Exempel:
8. Bråk som del av mängd. Exempel: Det finns 12 hjärtan. Ringa in 1/3.
9. Kronor och ören uttryckt med decimaler. Exempel: Skriv 5 kronor och 50 öre som kronor.
Tal i decimalform
10. Sambandet mellan decimalers värde och del av helhet. Exempel: Decimaltal med bild
11. Tal i decimalform på tallinje. Exempel: Markera 0,1, 0,6 och 0,9 på tallinjen.
12. Subtraktion Sambandet mellan en räknehändelse och ett uttryck. Exempel: 18-3
13. Skriv en räknehändelse till ett uttryck. Exempel: 11-4=7 Lina har 11 st äpplen och ger 4 st till Ulla. Hur många äpplen har Lina kvar?
14. Likhetstecknets betydelse. Exempel: Jämvikt på en våg. 19+17 = 19+17
15. Sambandet mellan bild och multiplikationsuttryck. Exempel: 3 x 5 = 15 5 x 3 = 15
16. Uppfatta grupper av föremål som helheter. Exempel: Hur många högar med 3 i varje?
17. Sambandet mellan en räknehändelse och ett multiplikationsuttryck. Exempel: 6 x 17
Huvudräkning
18. Addition Exempel: 8+7
19. Subtraktion Exempel: 13-7
20. Addition Exempel: 40+70
Huvudräkning
21. Subtraktion Exempel: 130-40
22. Multiplikation Exempel: 4x3
23. Multiplkation Exempel: 6x5
Huvudräkning
24. Subtraktion med tvåsiffriga tal Exempel: 43-26
25. Addition med decimaltal Exempel: 0,6+0,4
26. Dubbelt Exempel: Vad är dubbelt så mycket som 16
Uppställning
27. Skriftlig addition utan minnessiffra. Exempel: 143+24
28. Skriftlig addition med minnessiffra. Exempel: 59+135
29. Skriftlig subtraktion med växling. Exempel: 305-176
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: