Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio matematik 7c Kapitel 2 Tal

Skapad 2019-09-01 00:13 i Torpskolan Lerum
Baserat på Prio år 7, kap.2.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Mål

Kapitlets förekommande begrepp du ska lära dig.

 • Siffra, tal
 • Positionssystem
 • Hela tal
 • Decimal
 • Addition, term, summa
 • Subtraktion, term, differens
 • Multiplikation,faktor, produkt
 • Division,täljare, nämnare, kvot
 • Prioriteringsregler
 • Udda tal, jämna tal
 • Sammansatta tal, primtal
 • Faktorträd
 • Avrundning, närmevärde
 • Överslagsräkning

Arbetsgång

Genomgång på tavlan och jag  använder olika lösningsmetoder som det står  i metodsamling längst bak i boken .Sidorna 221-335.

Räkna minst två nivåer per av snitt  och träna på övningar som det står på Kapiteltest (Som till hör avsnitt)

Av snitt   

2.1 Siffror och tal  sid, 38-40 vecka 42, delar ut Övningsblad 2.1 A,B

 2.2 Räkna med 10,100och 1000 sidorna  41--43, vecka 43 delar ut Övningsblad 2.2 A,B

 2.3 Addition och subtraktion 44-46  ,delar ut Övningsblad 2.3 A,B vecka 45

2.4 Multiplikation och division sid, 47-49  vecka 45-46 delade ut räkne häfte på  Digitalt i unikum 

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 sid 50-52   .Historia och samhälle Divisonsalgoritmer sid53.  vecka 46.

2.6 Prioriteringsregler sid 54-56 .delar ut  Övningsblad 2.6 .vecka 47

2.7  Primtal och delbarhet sid 57-59   vecka 48 Vecka 49 på fredag 6/12 skriftlig prov på kapitel 2

 Det finns den digitala Prio matteboken och kap 2 Tal. Här nedan finns även flera olika filmer som kan vara bra att se flera gånger.

Överslagsräkning     Vecka  4

 2.8-2.9   Avrundning, närmevärde                     vecka  4- 5

  måndag  v.5   den  27/1   träna införprovet  2.7-2.9  

Prov onsdag v.5 den 29/1

matematik inspiration

BRA WEBBSIDOR

          MATTEBOKEN

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/tal-och-de-fyra-raknesatten/naturliga-tal-och-decimaltal

          KIMSMATEMATIK

https://www.kimsmatematik.com/rationella-tal-och-negativa-tal.html

          WEBBMATTE

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=129&on_menu=683&no_cache=887035466

          ULFVILHELM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             http://ulfvilhelm.se/ma7.html# Margareta Bykowski |  

 •  
 • Enskilt och parvis arbete i Prio kap.2 (s.36-69, Begreppslista s.76, Tankekarta s.77)
 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Arbetsuppgifter(Övningsblad, Aktiviteter)

Se på filmerna nedan:

Multiplikationstabellen: https://www.youtube.com/watch?v=t1XQztqkM2k

Färdighetsträna digitalt:

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

http://www.matteva.fi/talsystem/index.html

     Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

      

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Kap2_Tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Kan använda, beskriva och se samband mellan matematiska begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Kan välja och använda lämplig metod på ett tillfredställande sätt.
Kan välja och använda lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Föra och följa matematiska resonemang
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer till viss del.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett i stort sett ändamålsenligt sätt.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt.
Kan föra samtal om tillvägagångssätt och använda matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9

Tal

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: