👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter 5:3

Skapad 2019-09-01 09:42 i Duveds skola Åre
Grundskola 5 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du fördjupa dig i den instruerande genren. Syftet med instruerande texter är att förklara hur någonting ska göras.

Innehåll

 

Förväntat resultat:
Du förväntas att ha skrivit en egen instruerande text där du följt den instruerande textens struktur:  rubrikbakgrund/inledninginstruktion/material i punktforminstruktioner/numrerat tillvägagångssätt och till sist anvisningar.

Arbetssätt: 
Du kommer att ha arbetat med arbetsområdet på flera sätt innan det är dags att skriva enskilt. Vi kommer att arbeta med cirkelmodellen där vi först tillsammans bygger upp kunskap om instruerande texter. Vi kommer även att arbeta med olika arbetsblad som hör till genren, både tillsammans och enskilt. 

Därefter kommer du att skapa ett brädspel till fritids med tydliga instruktioner tillsammans med en tilldelad grupp.

När det sedan är dags för att skriva kommer du att först välja vilket ämne din text ska utgå ifrån (du kan välja ett eget ämne eller utifrån olika förslag) samt skapa en plan på hur du ska lägga upp texten. Du skapar därefter texten i google document och lägger upp arbetet i google classroom för kamratbedömning innan bedömning.

Examination och bedömning:
  • Aktivt deltagande i grupparbetet
  • Egen text som bedöms utifrån matrisen nedan

 

Matriser

Sv
Instruerande texter

Instruerande text

Du har använt en typisk uppbyggnad för en instruerande text.
  • Sv  4-6   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Nivå 1
Nivå 2
Struktur och uppbyggnad
Du har med alla fem delar som är typiskt för en instruerande text: rubrik, inledning/bakgrund, instruktion/material i punktform, instruktioner/numrerat tillvägagångssätt och anvisningar. Din instruktion går att följa, t.ex. genom punktform och du har skrivit texten i kronologisk ordning.
Du har med alla fem delar som är typiskt för en instruerande text: rubrik, inledning/bakgrund, instruktion/material i punktform, instruktioner/numrerat tillvägagångssätt och anvisningar. Din instruktion är tydlig med flera detaljer. Du har delat upp texten i stycken med underrubriker.

Språk och skrivregler

Du har tänkt igenom språk och skrivregler i ditt skrivande.
  • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Nivå 1
Nivå 2
Språk
Du försöker variera ditt språk med tidsbindeord (först, sedan). Din text innehåller något ämnesspecifikt ord (t.ex: vid recept - sjuda, grädda).
Du varierar ditt språk med flera tidsbindeord. Din text innehåller flera ämnesspecifikt ord.
Skrivregler
Du försöker använda stor och liten bokstav vid rätt tillfällen. Du gör några stavfel, men inga som hindrar förståelsen.
Du använder i hög grad stor och liten bokstav vid rätt tillfällen. Du gör få stavfel, men inga som hindrar förståelsen.