Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money Money Money

Skapad 2019-09-01 13:27 i Skogstorpsskolan Falkenberg
MONEY MONEY MONEY Har du funderat över vem som ser till att det finns pengar till förskolor och skolor? Vem som ser till att det finns en räddningstjänst som kan rycka ut och släcka när det brinner? Vad är ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under ett par veckor. I detta arbetsområde ska du lära dig mer om sambandet mellan arbete och pengar. Du ska för kunskaper om hur pengarna används för att hela samhället ska fungera. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att diskutera, resonera och jämföra för att förstå och kunna förklara och jämföra.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
MONEY MONEY MONEY Har du funderat över vem som ser till att det finns pengar till förskolor och skolor? Vem som ser till att det finns en räddningstjänst som kan rycka ut och släcka när det brinner? Vad är ekonomi och hur fungerar det ekonomiska kretsloppet? Dessa ämnen är sådant som vi kommer att arbeta med under ett par veckor. I detta arbetsområde ska du lära dig mer om sambandet mellan arbete och pengar. Du ska för kunskaper om hur pengarna används för att hela samhället ska fungera. Du kommer att få arbeta med olika ekonomiska begrepp, privatekonomi, ekonomi i det offentliga (kommun, landsting, stat). I arbetet kommer vi att diskutera, resonera och jämföra för att förstå och kunna förklara och jämföra.

Innehåll

Arbetsområdet är indelat i 4 delar:

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

(från centralt innehåll, läroplanen för samhällskunskap år 4-6)

Mål

Målet med detta tema är att:

 • Du skall veta hur hushållens och samhällets ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.

 

 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang

  

 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta både för den enskilda individen, samhället

 

Begrepp att förstå och kunna använda:

Ekonomi, kommun, landsting, stat, företag, bank. hushåll, lån, ränta, service/tjänst, vinst, kollektivtrafik, inkomst, utgift, konsumera, bidrag, konkurs, offentlig ekonomi, skatt,  byteshandel, elektroniska pengar, ”svarta pengar”, utbud, efterfråga, budget, kretslopp

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer;

 • att ha gemensamma genomgångar
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • titta på film
 • diskutera och debattera
 • arbeta med begrepp
 • individuella uppgifter kopplat till ekonomi 

 

Du kommer att visa din kunskap genom

Du att visa vad du kan och vad du lär dig genom att vara aktiv under lektionstid på olika sätt, till exempel:

 • delta i diskussioner
 • delta i minigrupparbeten
 • göra olika uppgifter under lektionstid
 • använda nya begrepp
 • ställa frågor
 • (skriva) "exittickets"
 • kunskapskollar under lektionerna
 • I slutet av varje avsnitt kommer det en examinationsuppgift.  Examinationsuppgifterna kommer att se olika ut: någon kommer att vara skriftlig (prov), någon kommer att vara muntlig i grupp och ske på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: