Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2019-09-01 13:35 i Ankarskolan Varberg
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
Vi ska jobba med magnetism. Utforska vad som är magnetiskt och varför. Titta på olika typer av magneter och hur de fungerar.

Innehåll

 

Konkretisering av mål

När du har arbetat klart med området ska du kunna:

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • förklara upptäckten av magnetism, historiskt
 • planera och genomföra undersökningar 
 • dokumentera ditt arbete med text och bild

 

Bedömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: