Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-09-01 13:37 i Vallåsskolan Halmstad
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
I arbetsområdet trafik ska du lära dig mer om trafikregler och trafikskyltar. Du ska reflektera över din väg till skolan och vilka eventuella risker som finns på din skolväg.

Innehåll

Trafik

Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad, och om varför man ska använda reflexer och hjälm när man cyklar. Du ska reflektera över din skolväg och vilka eventuella risker som finns. 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar. Syftet är också att du ska känna till de risker som kan finnas på din skolväg.
 

Undervisningens innehåll

I undervisningen ska du få lära dig 

 • höger och vänster.
 • känna igen några vanliga trafikmärken
 • vilken sida av vägen man ska gå på
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt
 • vilken sida av vägen man ska cykla på
 • hur en säker cykel ser ut
 • varför man ska använda cykelhjälm
 • varför man ska använda reflex

Arbetssätt

Vi ska:

 • se korta filmer
 • läsa fakta
 • måla trafikmärken
 • samtala om olika trafiksituationer på väg till skolan
 • samtala om olika trafiksituationer kring skolan
 • skriva texter tillsammans
 • använda Trafikkalenderns material

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att...

• reflektera kring din skolväg.

• reflektera kring ett säkert beteende i trafiken.

• formulera dig muntligt och lyssna på andra när vi samtalar om trafik.

• förstå och använda begrepp kopplade till ämnet (trafiksäker, reflex med flera).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: