Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala och lyssna år 1

Skapad 2019-09-01 15:22 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Under läsåret kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning, där du ska lära dig känna igen, skriva och koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Du ska även lära dig känna igen vanliga ord, ordbilder som du läser. Du ska kunna berätta några händelser, upplevelser eller historier som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener). Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. Du ska kunna läsa enklare elevnära texter med flyt. Du ska kunna berätta några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Kursplanens syfte

 Följande delar av kursplanens syfte behandlas

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

Du ska utveckla din förmåga att:

TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat. Göra enkla dramatiseringar.

LÄSA

 • Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
 • Läsa enklare elevnära texter med flyt.
 • Lyssna till högläsning.

SKRIVA

 • Skriva stora och små bokstäver.
 • Använda stor bokstav och punkt.
 • Skriva enkla texter till bilder.

 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska kunna bokstäverna och bokstavsljuden och ljuda korta ljudenliga ord.
 • Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • Du ska kunna berätta om en sak eller en händelse så att andra förstår.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

 

Se matris nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Läsa, skriva, tala och lyssna år 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmågan att veta bokstavens namn och kunna forma den
Du kan alla bokstävernas namn och dess bokstavsljud. Du kan också forma alla bokstäverna.
Förmågan att kunna läsa enkla ordbilder, meningar och instruktioner.
Du kan läsa enklare texter med flyt.
Förmågan att skriva ord och korta texter
Du kan skriva kortare texter med stor bokstav och punkt.
Förmågan att kunna samtala i grupp och lyssna.
Du kan berätta och samtala i grupp om vardagliga händelser, vad du har läst, upplevt, sett eller lärt samt lyssna och följa en instruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: