Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO klassråd år 3 HT 2020- VT 2021

Skapad 2019-09-01 16:09 i Edsskolan Östhammar
Klassråd år 1
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Klassrådet är din chans att *säga vad du tycket *hur du vill lära dig ge förslag och önskningar till din lärare *skapa gemensamma regler *lämna förslag och idéer för elevrmådsrepresetant att ta med till elevrådet *ta gemensamma demokratiska beslut

Innehåll

Undervisning

I klassen kommer vi ha klassråd varannan vecka. En speciell dagordning följs under klassråden. Protokoll skrivs vid varje klassråd.

Alla elever i klassen deltar i klassrådet.

Vad ska jag arbeta med? 

 • Vi ska diskutera och bestämma regler.
 • Vi ska ha klassråd
 • Alla elever ska få hålla i klassrådet.
 • Vi ska träna på att lämna egna förslag.
 • Vi skall ta beslut

Hur ska jag arbeta?

 • Vi tar upp aktuella frågor.
 • Vi diskuterar och bestämmer regler
 • Vi lämnar egna förslag till ändringar och idéer.
 • Vi tränar demokratiska beslutsprocesser, tex slutna omröstningar.
 • Vi tränar mötesordning.

Vad ska jag kunna?

 Jag ska kunna:

 • kunna ta ställning, tex genom att rösta vid en omröstning
 • vara deltagande i utformning av klassens regler
 • känna till klassens och skolans regler
 • veta hur våra klassråd går till
 • leda ett möte
 • använda begrepp som: klassråd, elevråd, dagordning, protokoll, ordförande, sekreterare och justerare. 

 
Detta visar jag genom att:

 • berätta om några regler som finns
 • förklara varför det kan behövas regler
 • berätta på ett enkelt sätt hur ett klassråd går till
 • hålla i klassrådet med en kamrat

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: