👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ny reklam

Skapad 2019-09-01 17:34 i Almåsskolan Mölndals Stad
Skapa en reklambild
Grundskola 7 – 9 Bild
Skapa en ny reklamaffisch med inslag av kända konstverk.

Innehåll

I undervisning kommer du att lära dig om några kända konstnärer
och öva på att kommunicera med bilder.

Du väljer en reklambild och ett konstverk som presenterats. Blanda in
konstverket med produkten i den nya reklambilden. Konstverket ska man kunna
se eller ana i reklamen. Fundera på vad bilden ska ha för budskap och vilken
målgrupp som reklamen ska tilltala.

Tekniken är valfri, du kan t.ex teckna, måla, arbeta med blandmaterial,collage
eller med digital bild.

Bedömning
Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

I bild arbetar vi med formativ bedömning då eleverna testar och prövar på olika sätt 
för att utveckla sitt arbete. Jag samtalar med eleverna om deras arbeten, hur de tänker
arbeta vidare, vad de vill åstadkomma och vi pratar om vad bilderna uttrycker.

I arbetet kommunicerar eleven med bild, form och linjer för att uttrycka budskap, 
Eleverna får skriva utvärderingar och arbeta med kamratbedömning.

 

Följande kommer att bedömas

Se matris!

Uppgifter

 • Utvärdera ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl

Matriser

Bl
Skapa en reklamannons

F
E
C
A
1 Budskap
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Teknik
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera olika bildelement
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
4.Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5.Utvärdering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat. Du ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i ditt bildarbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat.Du kan ge exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i ditt bildarbete.
6.Bildanalys
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Du använder ord som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.