Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2019-09-01 18:58 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Vårt arbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Svenska Historia Bild
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med den period i historien som kommit att kallas Vikingatiden. Vi tar reda på vilka dessa nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Hur var det att vara barn under den här tiden? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg och vem skötte i så fall om gårdarna? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

När vi är klara med arbetsområdet ska du i:

Historia:

 • känna till och kunna berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.
 • kunna berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • kunna redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

Svenska:

 • kunna lyssna aktivt och delta i samtal
 • kunna delta aktivt i grupparbete
 • kunna redovisa för en mottagare, i liten grupp
 • kunna söka information ur t.ex. utvalda böcker eller internet sidor
 • kunna sammanställa information med egna ord och se till att viktiga ord och begrepp finns med

Bild:

 • kunna använda dig av olika material och verktyg både enskilt och tillsammans med andra i din grupp
 • kunna skapa enkla bilder/saker för att fördjupa dig inom denna tiden.

 

Examinationsuppgift:

 • Hi: Du får ett skriftligt prov där du enskilt får svara på frågor om Vikingatiden
 • Sv: Tala/ Lyssna - Redovisning av ert grupparbete. Du kan berätta din del av vad ni gjort för en liten grupp och visar att du är en god lyssnare.
 • Bild: Du och din grupp kan visa upp ett färdigt arbete som ni valt att göra inom ert ämne.

 

Bedömning/rättning  av prestationer:

 • Rättning av ditt prov där du visar vad du kan inom området.
 • Lärare lyssnar när du redovisar i grupp och ser hur du deltagit och kommit med idéer i arbetet.
 • Bedömning sker i bilden även under arbetets gång. Du visar också att du kunnat samarbeta i din grupp.

 

Undervisning

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer som vi både muntligt och skriftligt kommer att arbeta med.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Göra ett grupparbete om vikingatiden.
 • Lära oss viktiga ord och begrepp inom området

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv Bl
Vikingatiden, åk 4

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: