Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi i världen - Skåne och Helsingborg

Skapad 2019-09-01 19:12 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Geografi Musik Svenska
Under hösten ska vi lära oss mer om vår hemort!

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • ta ett personligt ansvar för dina studier samt samarbeta i lärpar/lärgrupp.
 • skriva faktatexter utifrån olika källor.
 • framföra ett budskap verbalt och musikaliskt och kunna lyssna på andras budskap.
 • använda grundläggande geografiska begrepp.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå från VÖL schemat vi gjorde i början och börja med att titta på kartan, världsdelarna och världshaven och vår egen världsdel, Europa. Vi fortsätter att utforska kartan genom att titta på Norden och vi går igenom vilka våra grannländer är. 

Vi tittar sedan närmare på Sverige och vårt eget landskap Skåne. Du kommer att få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen. Du kommer att få göra egna bilder av dessa. Under temats gång kommer du också att få ta reda på fakta om några kända städer och platser i Skåne, samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få höra eller läsa om kända platser i Skåne. 

När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska begrepp som sjö, hav, ö, å. Vi kommer tala om skånska ord och uttryck samt sjunga några skånska sånger. Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer, söka information på nätet och i broschyrer för att söka fakta. Under temats gång kommer vi gå en guidad stadsvandring. 

Du ska också ta fram fakta om skånska städer, både enskilt och i lärpar/grupp som sedan redovisas både skriftligt och muntligt.

 

 

Skåne

Under höstterminen kommer vi att arbeta med vårt tema om Skåne. Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vårt landskap. Du kommer att lära dig:

   •    Känna till Skåne på kartan.

   •    Känna till några historiska platser i Skåne.

   •    Kunna söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter.

   •   Känna till skånska traditioner och typiska skånska kännetecken.

   •   Känna till några städer i Skåne.

   •   Skånes flagga.

   •   Skånes landskapsblomma.

   •   Skånes landskapsdjur

   •   Skånes landskapsvapen.

  •    Sjunga några skånska sånger.

 

Helsingborg

Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vår hemort, Helsingborg. Du kommer att lära dig:

 • Känna igen stadsvapnet.
 • Kunna berätta lite om kärnan och dess historia.
 • Känna till några monument och minnesmärke. 
 • Känna till några viktiga byggnader.
 • Känna till något om Helsingborgs historia och hur man levde under olika perioder.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • använder geografiska begrepp.
 • tar ansvar för dina studier.
 • lyssnar på genomgångar och dina klasskamrater.
 • redovisar det du lärt dig muntligt.
 • samarbetar.
 • söker och granskar information.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv Mu SO Ge SvA
Vi i världen - Skåne och Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
Ansvar
Ta ansvar för studier
Du behöver mycket stöd för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter till viss del utan stöd..
Du fullföljer dina arbetsuppgifter.
Lyssna
Du lyssnar aktivt en kort stund.
Du lyssnar aktivt en längre stund.
Du lyssnar ofta aktivt. Du ställer relevanta frågor.
Muntligt framförande
Du har svårt att prata om det viktiga och det du säger är svårt att förstå och hänger inte ihop.
Det du säger går att följa. Du har ögonkontakt med åhörarna.
Du visar att du förstår det du pratar om genom att kunna förklara och beskriva. Det du säger är tydligt.
Söka och granska information
Du behöver hjälp att söka information och välja det som är viktigt.
Du kan söka information men inte alltid det som är viktigast för ämnet. Du kan till viss del ta ut fakta ur en angiven text.
Du kan söka information och ta ut det som är viktigast för ämnet. Du kan ta ut fakta ut en angiven text.
Samarbeta
Du har svårt att samarbeta.
Du kan till viss del samarbeta.
Du kan samarbeta.
Ord och begrepp
Jag använder ord/begrepp som är viktiga.
Jag använder något ord/begrepp som är viktiga för ämnet och kan förklara det.
Jag använder flera ord/begrepp som är viktiga för ämnet och kan förklara dem.
Jag är säker på flera ord som är viktiga, förstår vad de betyder och använder dem på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: