👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima åk1 vt 2020

Skapad 2019-09-01 19:36 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Matematik finns överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv. Matematik är spännande och roligt!

Innehåll

Syfte - Du kommer att få lära dig:

Syftet med matematikundervisningen är att träna din förmåga att;

 • skriva talen 0-100
 • räkna antal 0-100
 • lägesord, t.ex. på, i och under
 • likhetstecknets betydelse
 • räkna med addition inom talområde 0-20
 • räkna med subtraktion inom talområde 0-20
 • använda begreppet dubbelt och hälften 
 • tvådimensionella geometriska objekt
 • mönster och programmering
 • klockan: hel, halv, kvart i och kvart över'
 • mäta volym i dl och l 

 

Arbetsformer - Hur ska vi lära oss detta?

 • du kommer att få träna dina förmågor i matematik genom att arbeta i läromedlet Prima.
 • du kommer att arbeta laborativt samt spela spel, samt öva på Ipads. 
 • du kommer att ha utematematik.
 • du kommer också få arbeta med problemlösning, både i grupp och enskilt.

 

Bedömning - Du ska visa att du kan genom att:

 • utföra diagnos efter varje kapitel/del i läromedlet Prima. 
 • utföra skolverkets skriftliga bedömningsstöd i matematik för år 1. 
 • under terminen görs diamantdiagnoser från Skolverket som visar hur långt eleverna kommit i sin utveckling i olika räknesätt.
 • aktivt deltagande under matematiklektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3