Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde LÄSA

Skapad 2019-09-01 19:38 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F Svenska som andraspråk
För att kunna förstå en text bra behöver man vissa verktyg. Man kan dela in läsning i fyra pusselbitar: Läsflyt, ordförråd, lässtrategier och motivation. Du kommer under arbetsområdet att få lära dig om de olika pusselbitarna och hur du kan bli en bättre läsare.

Innehåll

Planering för arbetsområdet

Vecka

Dag

Lektion

36

Mån

Introduktion av kurs

Genomgång av arbetsområde ”Läsa”

Prata om läsflyt, häfte + text 1 Läsa mellan raderna

 

Tis

Läsflyt

Övningar för att träna läsflyt

 

Ons

Genomgång ordförråd, häfte

Träna på att utöka ordförråd – sammansatta ord

 

Fre

Jobba med ord – prefix och suffix

37

Mån

Genomgång lässtrategier - häfte

Fortsätta jobba med läsning mellan raderna

 

Tis

Lässtrategier

Fortsätta jobba med läsning mellan raderna

 

Ons

Lässtrategier

Fortsätta jobba med läsning mellan raderna

 

Fre

Genomgång läsmotivation

Häfte

38

Mån

Sammanfattning av området Läsa

Ev. gå till biblioteket för att låna bok

 

Tis

Läsförståelseprov

 

Ons

Läsa bok

Genomgång av analys av skönlitteratur

 

Fre

Läsa bok – första läsloggen

 

Bedömning

Jag…

 

Läsa med flyt

Du läser olika texter med flyt, dvs. du hinner läsa ett antal texter på en viss tid.

 

Du känner till några olika lässtrategier och kan använda dem när du läser en text (t.ex. hur man kan lista ut ords betydelse, hur man läser mellan raderna osv).

 

Betygskriterier E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Läsförståelse

Du kan svara på läsförståelsefrågor. Du hittar detaljer och kan sammanfatta några händelser.

 

Du kan dra enkla slutsatser om texters innehåll och kan jämföra olika texter med varandra.

Betygskriterier E

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: