Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommar, insekter och växter

Skapad 2019-09-01 19:58 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I det här arbetsområdet lär du dig om vanliga blommor och insekter som du stöter på under sommaren. Du får lära dig om namn på blommor, hur man kan göra ett herbarium, vad pollinering är och hur en blommas iv kan se ut. Du får också lära dig om bin, fjärilar och en del andra insekter som är viktiga för blommor och om vem Carl von Linné var.

Innehåll

 

 

Arbetsområdet kommer att innehålla 

 • Några olika blommor som växer under vår och sommar 

 • Växtens delar 

 • Ståndare och pistill 

 • Genomgångar 

 • Pollinerare, särskilt bin 

 • Faktafilmer

 • Fältstudier i närområdet

Arbetssätt 

 • Studera ståndare och pistill på en blomma 

 • Faktafilmer 

 • Faktatexter och tillhörande arbetsuppgifter

 • Fältstudie och exkursion i närområdet 

 • Rita en serie om hur biet arbetar- från blomma till honung

 • Pressa blommor och skapa ett her

Bedömning 

 • Att du deltar aktivt på lektionerna 

 • Test på blommans delar och blommans livscykel

 • Ditt Herbarium

 • Din serie om blommans livscykel

 • Den text som du är med och skriver i grupp.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  BiSyfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 •  BiSyfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 • Centralt innehåll

 •  Bi  4-6Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

 • Bi  4-6 Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske. 

 •  Bi  4-6Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

 •  Bi  4-6Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

 • Kunskapskrav

 •  Bi  E 6Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 •  Bi  E 6Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 •  Bi  E 6Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 •  Bi  E 6Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: